×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Vysoké napadení včelstev roztočem Varroa destructor v podletí – praktická řešení

Vysoké napadení včelstev roztočem Varroa destructor v podletí – praktická řešení

V posledních několika letech jsme svědky opakovaných populačních gradací roztoče Varroa destructor, které se neustále opakují a přinášejí s sebou zvýšené, často i totální ztráty včelstev na stanovištích. O tom, jak nefunkční je metodika prosazovaná Českým svazem včelařů a Státní veterinární správou, toho bylo napsáno mnoho. Nicméně v rovině praktického včelaření nemůžeme čekat na zlepšení stavu, a proto se mnoho českých včelařů rychle učí zootechnická opatření a „rozumný“ přístup v rámci tlumení varroózy.

Celý článek je přístupný v tištěném Moderním včelaři.


Klíčová slova:
Téma čísla