×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Výstava Animal Tech Brno

Výstava Animal Tech Brno

Na stánku byl například časopis Moderní včelař, který byl pro mnohé velkou neznámou.

V naší expozici se zastavila nejen spousta našich členů, přátel a sympatizantů, ale také partneři, s kterými přicházíme do styku při oficiálních jednáních na Ministerstvu zemědělství a v dalších institucích.

Vedly se družné rozhovory, zaznívaly názory na současné ošetřování včelstev jako českého fenoménu. Z úst včelařů zaznělo, že konkurujeme Českému svazu včelařů, z. s. Chtěl bych podotknout, že se necítíme být konkurentem žádné včelařské organizace. Jde nám především o obor včelařství samotný, a ne o to se proti někomu vymezovat. Jen mě napadlo, jestli si to nemyslí někde jinde.

Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se aktivně podíleli na naší prezentaci, ať při její přípravě nebo formou služeb návštěvníkům.


Klíčová slova:
PSNV