×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Výstava O včelách a lidech

Výstava O včelách a lidech

15. 9.–31. 12. 2015 – 9.00-17.00 hod. denně mimo pondělí, Národní technické muzeum, Purkyňova 105, Brno – Královo pole: O včelách a lidech. Hravá výstava představuje komiksovou formou život včel a vše kolem nich. www.technicalmuseum.cz

Proč včely tančí? Za co včelaři vděčí Franzi Hruschkovi? Skutečně se včelám oznamovala smrt hospodáře? To je pouze několik otázek, které návštěvníkům na výstavě Technického muzea v Brně zodpoví včelí průvodkyně Medulka. O životě včel se lidé dozvědí nejen z textů zpracovaných komiksovou formou, ale i prostřednictvím interaktivních prvků.

Základ výstavy zapůjčilo Vlastivědné muzeum v Šumperku. „Na výstavě se snažím postihnout i to, co mám na včelaření nejradši. To, jak se do něj promítají představy, vědomosti a znalosti člověka. Proto tady nechybějí ani pranostiky jako například včelí kalendář, stará lidová přísloví o včelách i včelařích, ani krásná pověst o vzniku bludovského kostelíčku, za který také můžou včely,“ říká o výstavě její autorka Mária Kudelová.

Práci člověka ve včelíně představí sbírkové předměty používané od dávné minulosti dodnes. Nejstarším datovaným předmětem na výstavě je hliněná nádoba na vosk z roku 1752.

V interaktivní části si pak zájemci z řad dětí i dospělých vyzkouší, jak včela sbírá med a pyl, jak krmí larvy nebo jak staví své voskové dílo. Mohou si navíc zahrát stolní hru, pomocí které se naučí něco o stavbě těla včely.


Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz