×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Výukové materiály pro žáky 1. stupně základních škol na téma Význam včely medonosné

Vládní strategii v oblasti vzdělávání formuluje Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (Usnesení vlády č. 538, 2014). Jednotlivé rámce pro dílčí etapy vzdělávání formuluje doplněný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který vstoupil v platnost 1. 9. 2012. V jeho rámci je téma včela medonosná nejčastěji zařazováno do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, a to konkrétně do vzdělávacího oboru Přírodopis.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Včelařská pedagogika