×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Využití ICT nástrojů pro chov včel

Využití ICT nástrojů pro chov včel

Redakce Moderního včelaře dostala nedávno dopis s prosbou. Protože jde o výzkum mající co do činění se včelami, rádi ho uveřejňujeme včetně prosby o součinnost.

Díky magisterskému studiu na České zemědělské univerzitě Praha zpracovávám pod vedením doc. Ing. Jana Bartošky, Ph.D., diplomovou práci „Využití ICT nástrojů pro chov včel“. Součástí má být návrh modelu podpory prodeje medu ze dvora přes aplikace pro chytré telefony. Ten vyjde z výsledků mini dotazníku zaměřeného na preference spotřebitele v souvislosti s nákupem a kvalitou medu jako zdraví prospěšné potraviny.

Moderní IT technologie, jako je sledování včelnic přes GPS, vážící a monitorovací systémy, využívání výpočetní techniky k vedení evidencí a legislativy o včelstvech, případně webové stránky a osobní portál chovatele, se stanou v blízké době nedílnou součástí činnosti včelaře. Téma je úzce spojeno s projektem http://vcelstva.czu.cz.

Za účelem získání reálných údajů jsem vytvořila dotazník, který si můžete prohlédnout a ideálně vyplnit zde. 

Předem děkuji za spolupráci. Získané výstupy zveřejním cestou Moderního včelaře.


Klíčová slova:
PSNV