×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Význam opylovatelů pro bioindikaci pesticidů a dopad intenzivního zemědělství na krajinu

Význam opylovatelů pro bioindikaci pesticidů a dopad intenzivního zemědělství na krajinu

Bioindikátory jsou organismy sloužící k sledování čistoty životního prostředí. Používají se ke zjištění a interpretaci dat získaných v komplexních podmínkách stanoviště. Bioindikátory poskytují informace získané v interakci s mnoha faktory a jsou často jinak jen těžko měřitelné. Že bioindikaci zastanou také včely se dozvíte v Moderním včelaři 2/2019 v jeho tištěné nebo plné elektornické verzi na www.magnetpress.cz

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Včelařské rostliny