×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Význam řepky v českém zemědělství a vliv pěstované odrůdy řepky na návštěvnost kvetoucího porostu včelami

Význam řepky v českém zemědělství a vliv pěstované odrůdy řepky na návštěvnost kvetoucího porostu včelami

Ozimá řepka se postupně stala hlavní pylodárnou a nektarodárnou zemědělskou plodinou v České republice. V posledních letech se významně zvedlo množství osetých ploch řepky ozimé hybridními odrůdami. V roce 2017 tvořily tyto odrůdy 90 % všech odrůd pěstovaných v ČR. Rozsah pěstování těchto moderních hybridů však vzbuzuje u včelařů obavy, že tyto odrůdy neposkytují včelám dostatek pylu a medu. Co přinášejí výzkumy České zemědělské univerzity? Na to odpovídají Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., a Ing. Martina Stejskalová působí na katedře ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Přesné a možná překvapivé informace se dozvíte buď z tištěného nebo elektronického vydání březnového Moderního včelaře. Anebo na semináři Úloha včel v současné rostlinné výrobě, který se koná 6. 4. 2018 v Praze a 13. 4. 2016 v Brně (www.krajinaprovcely.cz).

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Včelařské rostliny