×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Význam samotářských včel a včelích hotýlků a film

Význam samotářských včel a včelích hotýlků a film

Většina lidí si pod pojmem včela vybaví pouze včelu medonosnou. O existenci samotářských včel veřejnost ví jen málo, natož aby je pozorovala v přírodě. Vy si však zde můžete prohlédnout jarní rojení samců zednic z rodu Osmia a páření s prvními vylíhlými samicemi. Filmový dokument natočili během letošního dubna na Českobudějovicku Jan Erhart a doc. RNDr. František Weyda, CSc.  Entomologové v České republice a na Slovensku popsali dohromady téměř 700 druhů samotářských včel v šesti čeledích: Andrenidae (pískorypkovití), Colletidae (hedvábnicovití), Halictidae (ploskočelkovití), Melittidae (pilorožkovití), Megachilidae (čalounicovití) a Apidae (včelovití). V článku, který přináší v tištěné nebo elektronické podobě květnový Moderní včelař, si můžete život těchto zástupců hmyzí říše prohlédnout na unikátních fotografiích. .

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře. Objednávka zde nebo v tištěném podobě ve vybraných prodejnách tisku.


Klíčová slova:
Věda a výzkum