×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

 Vzpomínka na Oldřicha Haragsima

Vzpomínka na Oldřicha Haragsima

90 let by se letos v červenci dožil Ing. Oldřich Haragsim, CSc. Světově uznávaný včelařský odborník objasnil v šedesátých letech minulého století princip a zdroje medovicových snůšek do takových detailů, že již nikdo nezpochybňuje původ tmavých lesních medů.

Při letošních závěrečných zkouškách oboru Včelař v Blatné byl Ing. Haragsim v této souvislosti několikrát zmíněn. Stěny včelařské učebny v Blatné zdobí historické obrazy s kresbami včelích kast, které nám Ing. Haragsim věnoval spolu s několika stovkami odborných publikací do školní knihovny. Mnoho publikací nese v záhlaví osobní věnování od autorů -– světových včelařských celebrit, jako např. od Karl von Frische, nebo Evy Crane. Ing. Haragsim působil řadu let jako člen redakční rady Moderního včelaře, byl autorem mnoha článků, zejména z oblasti včelí pastvy. Rádi na něj všichni vzpomínáme. Je tomu již deset let, co nás nečekaně Ola Haragsim opustil. Tak jej jmenovali jeho nejbližší. 


Klíčová slova:
MV Info