×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Z historie úlů IV

Z historie úlů IV

V Moderním včelaři 4/2017 jsme psali, že české země jsou patrně světovým unikátem, co se týká různých typů vyráběných a používaných úlů. Jejich rozmanitost je ovlivněná existencí mnoha spolků zakládaných v posledních sto padesáti letech. Protože spolky si schvalovaly své úly, které prosazovaly u svých členů. Svou roli hrály i pověstné zlaté české ručičky a neméně významná byla finanční úspora při pořízení úlu z vlastních zdrojů. Minule jsme vám představili moravské spolkové úly. Dnes přicházejí na řadu další.

Celý článek je přístupný v tištěném Moderním včelaři.


Klíčová slova:
historie