×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Zachraňte včely!

Zachraňte včely!

Na jaře informovala řada médií, Moderního včelaře nevyjímaje, o petici za záchranu včel, pod niž se podepsalo 1,7 milionu obyvatel Bavorska. Inciativa na podporu biodiverzity si brala na mušku především neúměrnou zátěž životního prostředí chemikáliemi, zvláště pak v důsledku nešetrného obdělávání půdy, kdy se nadužívají postřiky. Petici doprovázely velké demonstrace, na nichž nechyběly včely jako maskoti. 

Dne 15. května 2019 Evropská komise pod číslem jednacím 2019/847 o navrhované občanské iniciativě s názvem „Zachraňte včely! Ochrana biologické rozmanitosti a zlepšení stanovišť pro hmyz v Evropě“ rozhodla kladně. Materiál je v českém překladu součástí přístupného Úředního věstníku Evropské unie vydaného 24. 5. 2019 (I. 138/90–91).

            Po rozboru, který se zabýval oprávněností iniciativy z hlediska unijního práva, ji Komise Evropské unie řádně zaregistrovala s platností k 27. 5. 2019. Rozhodnutí obdržely kontaktní osoby občanské iniciativy Zachraňte včely! Manuela Ripa a Clara Borasio. Pro petenty je to dobrá zpráva, na níž se dají stavět další kroky směřující k důslednější ochraně přírodní rozmanitosti.


Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz