×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Začínáme včelařit

Začínáme včelařit

Nakladatelství Brázda vydalo v říjnu příručku pro všechny, kteří si buď teprve včely pořídili, anebo o jejich chovu vážně uvažují. Autorem je Dr. Ing. František Kamler, dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., v Dole.

Vycházeje ze svých dlouholetých zkušeností lektora včelařských kurzů nabízí základní informace o všem, co by měl začínající včelař vědět. Nejdříve se věnuje biologii včel a včelstev, což pokládá za podmínku pro pochopení praktických zásahů do včelstev a reakcí včel na ně. Samotné zásahy do včelstev jsou obecně, avšak podrobně zařazeny do kapitol o průběhu včelařského roku. Zde se také čtenář dozví o potřebných pomůckách pro chov medonosek. Navazující část příručky se věnuje rozdílům a specifikům včelaření v jednotlivých úlových sestavách používaných v klasickém dvouprostorovém včelaření nebo při používání nástavků. Závěrečné kapitoly se zabývají včelími produkty a jejich získáváním.

ISBN 978-80-209-0426-3


Klíčová slova:
Přečetli jsme pro vás


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz