×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Zahraniční obchod s včelím voskem

Zahraniční obchod s včelím voskem

V polovině března 2016 se objevila na internetu zpráva interní komise Českého svazu včelařů ustavené k vyšetření kauzy Včelpo1. Ve zprávě je zmíněn mezi náhodně vybranými fakturami také doklad ze dne 17. 12. 2015 o nákupu 5 tun vosku od firmy Global Logistic Company, s. r. o., ze Strážnice. Na firemním webu (http://global-logistics.cz/) se tato společnost prezentuje jako obchodní firma „spojující asijské výrobce a dodavatele s tuzemskými zpracovateli a obchodníky“.

Podezření, že Včelpo, případně i jiní zpracovatelé včelího vosku v České republice, možná vyrábějí mezistěny ze včelího vosku dovezeného z Číny, mě přimělo k analýze dostupných statistik zahraničního obchodu s komoditou včelí vosk. Statistické údaje jsem čerpal z webové databáze ČSU http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO.

            V  grafu 1 je přehled o celkovém množství včelího vosku dovezeného do ČR a vyvezeného do zahraničí v letech 2000–2015. Česká republika není soběstačná v produkci včelího vosku. Zejména v posledních letech pozorujeme výrazný nárůst importu.      

 

Graf 2 dává odpověď na otázku, z kterých oblastí světa pochází vosk importovaný do České republiky. Do roku 2011 se včelí vosk dovážel většinou ze sousedních států, z nichž největším dodavatelem bylo Německo. Od roku 2012 se k nám ve velkém rozsahu dováží včelí vosk z Číny.

           

Z dostupných statistik není možné zjistit, jaká část z dovezeného čínského vosku končí jako surovina pro výrobu mezistěn pro české včelaře. Včelí vosk má poměrně široké uplatnění také v průmyslu, například při výrobě kosmetiky nebo léčiv. Považuji však za pravděpodobné, že převážná většina importu pokrývá chronický nedostatek včelího vosku na výrobu mezistěn, který pozorujeme v posledních letech, kdy výrobci mezistěn omezují volný prodej mezistěn a nabízí pouze výměnu mezistěn za dodaný vosk.

            Dovezené množství přibližně 30 tun čínského vosku odhaduji na asi 20 % produkce českých výrobců mezistěn. Pokud by toto množství skutečně končilo ve výrobě mezistěn, mohlo by to představovat významné riziko pro budoucnost českého včelařství. Pokud vím, dozorové orgány státní správy běžně analýzy včelího vosku na rezidua pesticidů u našich výrobců mezistěn neprovádí.

Chronický nedostatek včelího vosku v České republice má jistě více příčin. Od obliby svíček ze včelího vosku po zvýšený zájem o včelaření spojený s nárůstem počtu začínajících včelařů. Osobně považuji za hlavní příčinu dlouhodobě podhodnocenou cenu. Získávání vosku je spojeno s velkými investičními a časovými výdaji, takže většina malých i velkých provozů bere voskové hospodářství jako nutné zlo k zajištění vlastní potřeby kvalitních mezistěn. Chybí zde účinná motivace k produkci přebytků včelího vosku. Hranice rentability podle mého názoru leží někde mezi 500–1000 Kč za kilogram. Dlouhodobě udržitelnou cestou je soběstačnost a uzavřený oběh vosku v provozu.

 

Poznámka

1http://www.vcelarskeforum.cz/tema-Dulezite-Vcelpo?pid=138698#pid138698

příspěvek č. 966


Klíčová slova:
Provozní metody


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz