×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Zákaz pesticidů škodlivých pro včely

Zákaz pesticidů škodlivých pro včely

Evropský parlament ve svém usnesení z února 2018 vyzval Evropskou komisi a členské státy EU, aby zakázaly účinné látky používané v přípravcích na ochranu rostlin, u nichž bylo na základě rešerší vědeckých publikací prokázáno, že jsou nebezpečné pro zdraví včel.

 

Evropský parlament ve svém usnesení z února 2018 vyzval Evropskou komisi a členské státy EU, aby zakázaly účinné látky používané v přípravcích na ochranu rostlin, u nichž bylo na základě rešerší vědeckých publikací prokázáno, že jsou nebezpečné pro zdraví včel1. Konkrétně jde o tři aktivní látky imidakloprid, klothianidin a thiamethoxam ve skupině systémových pesticidů známých jako neonikotinoidy2. Že neonikotinoidy představují pro včely riziko, potvrdil v únoru také Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Komise následně navrhla jejich zákaz, který v dubnu na hlasování výboru zástupců členských států potvrdila většina členských států. Proti návrhu hlasovaly jen čtyři země včetně České republiky3. Zákaz platí pro celou Evropskou unii a vstoupí po dalších legislativních úkonech v platnost na přelomu let 2018/19.

Současná restrikce je důraznější než v roce 20134. Tehdejší úprava umožňovala žádat o řadu výjimek, což se dělo ve velkém. Nyní bude venkovní použití vyjmenovaných neonikotinoidů zcela zakázáno a jejich aplikace bude možná pouze ve sklenících, kde se nepředpokládá přímý kontakt se včelami.

Komisař pro zdraví a potravinovou bezpečnost, Vytenis Andriukaitis, uvítal výsledek hlasování a zdůraznil: „Komise navrhovala tato opatření již před několika měsíci na základě doporučení ze strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Zdraví včel je pro mne mimořádně důležité, jelikož ovlivňuje biodiverzitu, produkci potravin a životní prostředí.“

Platnost zákazu potvrdil následně Soudní dvůr Evropské unie s tím, že Evropská komise dostatečně prokázala riziko používání těchto látek pro včely. Na soud se totiž obrátily firmy Bayer a Syngenta, které přípravky vyrábějí. Podle nich povede zákaz k opětovnému užívání již překonaných pesticidů ze strany zemědělců.

„Je to skvělá zpráva,” komentoval v tiskové zprávě europoslanec RNDr. Pavel Poc (ČSSD), místopředseda výboru pro životní prostředí a koordinátor výboru pro pesticidy. „Po více než sedmi letech boje se podařilo prosadit zákaz tří látek, které jsou pro včely toxické. Poprvé jsem zákaz neonikotinoidů navrhoval v roce 2011, dnešní rozhodnutí je přelomové a může zastavit vymírání včel v Evropě.”

Neonikotinoidy jsou pro včely vysoce toxické, způsobují smrt, poškození larev, změny v přirozeném chování včel, například dezorientaci v prostoru, a dramaticky zvyšují náchylnost včel k dalším chorobám. Ochrana opylovatelů je pro Evropskou komisi důležitým tématem, protože přímo souvisí s biodiverzitou, produkcí potravin a životním prostředím.

 

Poznámky

  1. https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180228
  2. http://www.efsa.europa.eu/press/news/180228
  3. Výsledek hlasování:

Pro: Francie, Velká Británie, Slovinsko, Německo, Malta, Rakousko, Nizozemí, Švédsko, Kypr, Lucembursko, Itálie, Irsko, Řecko, Estonsko, Španělsko, Portugalsko

Proti: Česká republika, Dánsko, Rumunsko, Maďarsko

Zdrželi se: Belgie, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Finsko

  1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-708_en.htm

Klíčová slova:
MV Info


Příští číslo vychází 1. 7. 2019

Příští číslo vychází 1. 7. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz