×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

Zrod Evropského včelařského partnerství

26. června 2017 se uskuteční v Bruselu sympozium „Sběr a sdílení dat týkajících se zdraví včel: směrem k Evropskému včelařskému partnerství”. Pořádající úřad EFSA je připravil společně s COPA-COGECA, Evropskou profesní asociací chovatelů včel (EPBA), Evropským koordinačním seskupením pro včelařství Bee Life a Evropskou asociací pro ochranu plodin (ECPA) v rámci Týdne Evropského parlamentu věnovaného včelám a opylování.

Cílem akce je sloučit zúčastněné strany, kterých se týká zdraví včel. To znamená chovatele včel, zemědělce, zástupce průmyslu, vědce, odborníky provádějící hodnocení rizik, zákonodárce a běžné občany. Ti všichni by měli svým názorem zkvalitnit standardizaci sběru dat, zlepšit jejich sdílení a zpracování, ukládání dat a využití získaných údajů tak, aby bylo možné hodnotit komplexněji zdravotní rizika evropských včelstev.

Měl by tak být učiněn první krok k vytvoření Evropského včelařského partnerství v podobě stálé sítě, která uvede závěry sympozia do praxe.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Bees2017 

http://www.bezpecnostpotravin.cz/sympozium-uradu-efsa-sber-a-sdileni-dat-tykajicich-se-zdravi-vcel.aspx


Klíčová slova:
MV Info