×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

12/2018

Téma: Včely a slunovrat 

Změna legislativy pro medovinu 

Jak naplnit med do sklenic a zvážit

Kleštík není upír, ale spíš vlkodlak

 

 

 


 

 

Pro autory

Vážení autoři, uvítáme, když budete své příspěvky posílat do redakce včas. V tabulce jsou uvedeny termíny, do kterých se nám většinou podaří článek zařadit ještě do nejbližšího čísla – to je důležité zvláště pro pozvánky na akce, informace o výstavách apod.
 

Moderní včelař, rok 2018, ročník XV

Moderní včelař, rok 2019, ročník XVI

Číslo Uzávěrka dodání článků Uzávěrka inzerce Téma čísla Začátek distribuce
MV 10
říjen
21. 9. 2018 24. 9. 2018 Modelování z včelího vosku 15. 10. 2018
MV 11
listopad
19. 10. 2018 22. 10. 2019 Obal prodává 12. 11. 2018
MV 12
prosinec
23. 11. 2018 26. 11. 2019 Zimní slunovrat a včely 10. 12. 2018
         
MV 1/2019 8. 12. 2018 10. 12. 2018 Plasty ve včelařství 7. 1. 2019
2/2019 12. 1. 2019 14. 1. 2019 Alkoholické nápoje z medu 4. 2. 2019
3/2019 8. 2. 2019 11. 2. 2019 Medomety 4. 3. 2019
4/2019 8. 3. 2019 11. 3. 2019 Množení včelstev 1. 4. 2019
5/2019 6. 4. 2019 8. 4. 2019 Včelí pastva 30. 4. 2019
6/2019 10. 5. 2019 13. 5. 2019 Varroóza 3. 6. 2019
7/2019 7. 6. 2019 10. 6. 2019 Melecitóza 1. 7. 2019
8/2019 12. 7. 2019 15. 7. 2019 Zavíječ voskový 5. 8. 2019
9/2019 9. 8. 2019 12. 8. 2019 Úl medu nepotí 2. 9. 2019
10/2019 6. 9. 2019 9. 9. 2019 Včelařské weby 30. 9. 2019
11/2019 12.10. 2019 14. 10. 2019 Včelí jed 4. 11. 2019
12/2019 9. 11. 2019 11. 11. 2019 Včelstvo v mrazech 2. 12. 2019
         
1/2020 6. 12. 2019 9. 12. 2019 Propolis 6. 1. 2020
 
Příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu: redakce@psnv.cz

 

Jak psát do Moderního včelaře

 1. Autorům z řad odborníků, profesních i zájmových včelařů a ostatní veřejnosti mající vztah k oboru je časopis Moderní včelař k dispozici pro prezentaci jejich materiálů, které přinášejí nové zkušenosti a poznatky z oboru. Cílem je vytvořit sbírku příspěvků a článků (odborných i laických), které budou umožňovat a podporovat potřebné změny v oboru vedoucí k jeho dalšímu rozvoji a vývoji.
   
 2. Články přijaté k uveřejnění splňují níže uvedená odborná kritéria:
  1. rozsah nepřesahuje obsah (pište stručně a výstižně);
  2. článek má vytyčený a splněný cíl;
  3. popis je věcný a srozumitelný, argumentace je logicky tříděná;
  4. závěry vycházejí z výsledků, nikoliv z předpokladů a domněnek;
  5. článek respektuje slušné lidské chování a přesvědčení i legislativní pravidla řídící vydavatelskou činnost.
    
 3. O zveřejnění nebo odmítnutí materiálů zaslaných do redakce rozhoduje šéfredaktor. Úplné znění pravidel pro publikování včetně přijímání článků k uveřejnění je uvedeno v dokumentu „Směrnice pro ediční činnost PSNV-CZ, z. s" - ke stažení zde.

Technické záležitosti

Příspěvky napište nejlépe na počítači v běžném textovém editoru a pošlete redakci na výše uvedenou e-mailovou adresu. Nepřidělávejte si příliš práce s detailním formátováním textu, naši redaktoři a grafici vzhled článku upraví podle zvyklostí a stylu Moderního včelaře.

Případné fotografie budeme pro tisk potřebovat v maximálním rozlišení. Můžete poslat jen menší náhledy a o potřebné fotografie ve velkém rozlišení Vás potom požádáme.

Pokud jsou v článku tabulky nebo grafy, pošlete prosím i jejich podklady (např. v Excelu).

Náčrtky, schémata apod. můžete posílat i nakreslené od ruky. Naši grafici je upraví podle zvyklostí a stylu Moderního včelaře.

Citace literatury

Citovanou literaturu uvádíme vždy za článkem a jednotlivé citace číslujeme. V místě, kde chcete mít odkaz uvádějte proto průběžné číslování psané horním indexem. Literaturu neuvádějte na každé stránce pod čarou, ale důsledně až za článkem. Citace uvádíme ve tvaru totožném s citacemi uváděnými Národní knihovnou Praha www.nkp.cz . V případě velkého rozsahu literatury ji uvádíme pouze na www.modernivcelar.eu a čtenáře v tištěné nebo elektronické verzi vydání na tuto skutečnost upozorňujeme.

Příklad tvaru citace: VESELÝ, Vladimír a kol. Včelařství. Vyd. 3. Praha: Brázda, 2013. 270 s., [16] s. obr. příl.  ISBN 978-80-209-0399-0 .