×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

8/2018

Téma: Plemeno Buckfast 

Kyselina šťavelová - léčení pokapem

Úly a úlové sestavy

Rašínův včelín

 

 

 


 

 

Pro autory

Vážení autoři, uvítáme, když budete své příspěvky posílat do redakce včas. V tabulce jsou uvedeny termíny, do kterých se nám většinou podaří článek zařadit ještě do nejbližšího čísla – to je důležité zvláště pro pozvánky na akce, informace o výstavách apod.
 

Moderní včelař, rok 2018, ročník XV

 

Číslo Uzávěrka dodání článků Téma čísla
MV 1
leden
15. 12. 2017 Včelaření elixírem života
MV 2
únor
26. 1. 2018 Mateří kašička
MV 3
březen
23. 2. 2018 Odpady ve včelařství
MV 4
duben
23. 3. 2018 Včely a drony
MV 5
květen
20. 4. 2018 Přelarvování
MV 6
červen
25. 5. 2018 Včely Východu
MV 7
červenec
22. 6. 2018 Trubci
MV 8
srpen
20. 7. 2018 Plemeno Buckfast
MV 9
září
24. 8. 2018 Kláty v současnosti
MV 10
říjen
21. 9. 2018 Modelování z včelího vosku
MV 11
listopad
19. 10. 2018 Obal prodává
MV 12
prosinec
23. 11. 2018 Zimní slunovrat a včely
 
Příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu: redakce@psnv.cz

 

Jak psát do Moderního včelaře

 1. Autorům z řad odborníků, profesních i zájmových včelařů a ostatní veřejnosti mající vztah k oboru je časopis Moderní včelař k dispozici pro prezentaci jejich materiálů, které přinášejí nové zkušenosti a poznatky z oboru. Cílem je vytvořit sbírku příspěvků a článků (odborných i laických), které budou umožňovat a podporovat potřebné změny v oboru vedoucí k jeho dalšímu rozvoji a vývoji.
   
 2. Články přijaté k uveřejnění splňují níže uvedená odborná kritéria:
  1. rozsah nepřesahuje obsah (pište stručně a výstižně);
  2. článek má vytyčený a splněný cíl;
  3. popis je věcný a srozumitelný, argumentace je logicky tříděná;
  4. závěry vycházejí z výsledků, nikoliv z předpokladů a domněnek;
  5. článek respektuje slušné lidské chování a přesvědčení i legislativní pravidla řídící vydavatelskou činnost.
    
 3. O zveřejnění nebo odmítnutí materiálů zaslaných do redakce rozhoduje šéfredaktor. Úplné znění pravidel pro publikování včetně přijímání článků k uveřejnění je uvedeno v dokumentu „Směrnice pro ediční činnost PSNV-CZ, z. s" - ke stažení zde.

Technické záležitosti

Příspěvky napište nejlépe na počítači v běžném textovém editoru a pošlete redakci na výše uvedenou e-mailovou adresu. Nepřidělávejte si příliš práce s detailním formátováním textu, naši redaktoři a grafici vzhled článku upraví podle zvyklostí a stylu Moderního včelaře.

Případné fotografie budeme pro tisk potřebovat v maximálním rozlišení. Můžete poslat jen menší náhledy a o potřebné fotografie ve velkém rozlišení Vás potom požádáme.

Pokud jsou v článku tabulky nebo grafy, pošlete prosím i jejich podklady (např. v Excelu).

Náčrtky, schémata apod. můžete posílat i nakreslené od ruky. Naši grafici je upraví podle zvyklostí a stylu Moderního včelaře.

Citace literatury

Citovanou literaturu uvádíme vždy za článkem a jednotlivé citace číslujeme. V místě, kde chcete mít odkaz uvádějte proto průběžné číslování psané horním indexem. Literaturu neuvádějte na každé stránce pod čarou, ale důsledně až za článkem. Citace uvádíme ve tvaru totožném s citacemi uváděnými Národní knihovnou Praha www.nkp.cz . V případě velkého rozsahu literatury ji uvádíme pouze na www.modernivcelar.eu a čtenáře v tištěné nebo elektronické verzi vydání na tuto skutečnost upozorňujeme.

Příklad tvaru citace: VESELÝ, Vladimír a kol. Včelařství. Vyd. 3. Praha: Brázda, 2013. 270 s., [16] s. obr. příl.  ISBN 978-80-209-0399-0 .