×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

8/2019

Téma: Zavíječ voskový

Základem je dobré zazimování

Jednoduché včelaření Františka Dudka

Madridský včelí dům

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Pro autory

Vážení autoři, uvítáme, když budete své příspěvky posílat do redakce včas. V tabulce jsou uvedeny termíny, do kterých se nám většinou podaří článek zařadit ještě do nejbližšího čísla – to je důležité zvláště pro pozvánky na akce, informace o výstavách apod.
 

Moderní včelař, rok 2019, ročník XVI

Číslo Uzávěrka dodání článků Uzávěrka inzerce Téma čísla Začátek distribuce
MV 1/2019 8. 12. 2018 10. 12. 2018 Plasty ve včelařství 7. 1. 2019
2/2019 12. 1. 2019 14. 1. 2019 Alkoholické nápoje z medu 4. 2. 2019
3/2019 8. 2. 2019 11. 2. 2019 Medomety 4. 3. 2019
4/2019 8. 3. 2019 11. 3. 2019 Množení včelstev 1. 4. 2019
5/2019 6. 4. 2019 8. 4. 2019 Včelí pastva 30. 4. 2019
6/2019 10. 5. 2019 13. 5. 2019 Varroóza 3. 6. 2019
7/2019 7. 6. 2019 10. 6. 2019 Melecitóza 1. 7. 2019
8/2019 12. 7. 2019 15. 7. 2019 Zavíječ voskový 5. 8. 2019
9/2019 9. 8. 2019 12. 8. 2019 Úl medu nepotí 2. 9. 2019
10/2019 6. 9. 2019 9. 9. 2019 Včelařské weby 30. 9. 2019
11/2019 12.10. 2019 14. 10. 2019 Včelí jed 4. 11. 2019
12/2019 9. 11. 2019 11. 11. 2019 Včelstvo v mrazech 2. 12. 2019
         
1/2020 6. 12. 2019 9. 12. 2019 Propolis 6. 1. 2020
 
Příspěvky zasílejte nejlépe e-mailem na adresu: redakce@psnv.cz

 

Jak psát do Moderního včelaře

 1. Autorům z řad odborníků, profesních i zájmových včelařů a ostatní veřejnosti mající vztah k oboru je časopis Moderní včelař k dispozici pro prezentaci jejich materiálů, které přinášejí nové zkušenosti a poznatky z oboru. Cílem je vytvořit sbírku příspěvků a článků (odborných i laických), které budou umožňovat a podporovat potřebné změny v oboru vedoucí k jeho dalšímu rozvoji a vývoji.
   
 2. Články přijaté k uveřejnění splňují níže uvedená odborná kritéria:
  1. rozsah nepřesahuje obsah (pište stručně a výstižně);
  2. článek má vytyčený a splněný cíl;
  3. popis je věcný a srozumitelný, argumentace je logicky tříděná;
  4. závěry vycházejí z výsledků, nikoliv z předpokladů a domněnek;
  5. článek respektuje slušné lidské chování a přesvědčení i legislativní pravidla řídící vydavatelskou činnost.
    
 3. O zveřejnění nebo odmítnutí materiálů zaslaných do redakce rozhoduje šéfredaktor. Úplné znění pravidel pro publikování včetně přijímání článků k uveřejnění je uvedeno v dokumentu „Směrnice pro ediční činnost PSNV-CZ, z. s" - ke stažení zde.

Technické záležitosti

Příspěvky napište nejlépe na počítači v běžném textovém editoru a pošlete redakci na výše uvedenou e-mailovou adresu. Nepřidělávejte si příliš práce s detailním formátováním textu, naši redaktoři a grafici vzhled článku upraví podle zvyklostí a stylu Moderního včelaře.

Případné fotografie budeme pro tisk potřebovat v maximálním rozlišení. Můžete poslat jen menší náhledy a o potřebné fotografie ve velkém rozlišení Vás potom požádáme.

Pokud jsou v článku tabulky nebo grafy, pošlete prosím i jejich podklady (např. v Excelu).

Náčrtky, schémata apod. můžete posílat i nakreslené od ruky. Naši grafici je upraví podle zvyklostí a stylu Moderního včelaře.

Citace literatury

Citovanou literaturu uvádíme vždy za článkem a jednotlivé citace číslujeme. V místě, kde chcete mít odkaz uvádějte proto průběžné číslování psané horním indexem. Literaturu neuvádějte na každé stránce pod čarou, ale důsledně až za článkem. Citace uvádíme ve tvaru totožném s citacemi uváděnými Národní knihovnou Praha www.nkp.cz . V případě velkého rozsahu literatury ji uvádíme pouze na www.modernivcelar.eu a čtenáře v tištěné nebo elektronické verzi vydání na tuto skutečnost upozorňujeme.

Příklad tvaru citace: VESELÝ, Vladimír a kol. Včelařství. Vyd. 3. Praha: Brázda, 2013. 270 s., [16] s. obr. příl.  ISBN 978-80-209-0399-0 .

 

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz