×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

8/2019

Téma: Zavíječ voskový

Základem je dobré zazimování

Jednoduché včelaření Františka Dudka

Madridský včelí dům

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Články s klíčovým slovem 'Věda a výzkum'

O magnetických polích, mobilech, včelách, ale také o vědcích ( Martin Vácha)

Magnetická a elektromagnetická pole mají řadu pozoruhodných vlastností, a tak...

Včely a číslice ( Jaroslav Petr)

Čím víc vědci studují matematické dovednosti včel, tím větší zažívají překvap...

Morfometrie a včelí plemena ( Tomáš Heller)

Evropská plemena včel se do dnešní podoby začala formovat po poslední době le...

Ribonukleová kyselina – mocná zbraň skrytá v mateří kašičce ( Jaroslav Petr)

Nečekaný objev rozšířil naše povědomí o tom, jak se včely brání infekcím. Zár...

Wallaceova obří včela ( František Weyda)

Čas od času nacházíme v populárně vědecké literatuře otázku, kolik vlastně ži...

Jak včely počítají? ( Jaroslav Petr)

Včelí mozek zdolal další hranici. Včely v experimentálních podmínkách pr...

Časové změny v obsahu a množství virů u varroatolerantních a varroasenzitivních populací včel ( Jana Biová)

Včelu medonosnou ohrožuje celá řada parazitů a patogenů, ke kterým patří viry...

Modrá je dobrá, pokud fluoreskuje ( Jaroslav Petr)

Hmyzí opylovatelé mají překvapivou slabost pro modře fluoreskující barvy. Pod...


Tukové tělísko ( Jaroslav Gasper)

Ruští vědci v r. 1976 (Sadov) a opakovaně r. 1984 (Gurjev, Stolbob,...

Jak včely vybírají zatáčky? ( Jaroslav Petr)

Řidiči dobře vědí, že když vjedou do ostré zatáčky neúměrně vysokou rychlostí...

Neonikotinoidy rozvracejí život včelstva ( Jaroslav Petr)

Neonikotinoidy nejsou pro včely a další blanokřídlý hmyz přímo toxické. Přest...

Ukrajinská stepní včela ( Jaroslav Gasper)

Na Ukrajině, která je světově významným producentem medu, se vyskytují tři mí...

Ovlivňuje mikrobiom životní aktivity včel? ( Jaroslav Petr)

Každý pozemský živočich je vlastně malá botanická a zoologická zahrada. Uvnit...

„Královské klany“ dělnic ve včelstvech ( Jaroslav Petr)

Když včelstvo ztratí matku, dokážou dělnice vychovat její náhradnici. Ze stov...

Hmyzí hemolymfa ( František Weyda, Dalibor Kodrik)

Aby byla zachována integrita funkcí v těle živočichů, musí spolu jednotl...

Jaké pesticidy a jejich rezidua najdete v pylu? ( prym)

V červnu 2018 publikoval časopis PLoS ONE poměrně rozsáhlý výzkum týmu F...

Chované včely kontra samotářky znovu ( redakce)

Moderní včelař 5/2018 přinesl na straně 30 článek Jaroslava Petra Včelaření a...

Co prozradí o včelstvu kontinuální vážení úlu? ( Jaroslav Petr)

Detailní analýza dat z průběžného vážení úlů během dne umožnila vědcům š...

Jak se včely učí ( Jaroslav Petr)

Role létavky vnáší do života dělnic včely medonosné zásadní změnu. Z tem...

Význam samotářských včel a včelích hotýlků a film ( Jan Erhart, František Weyda)

Většina lidí si pod pojmem včela vybaví pouze včelu medonosnou. O existenci s...

Včelaření a úbytek volně žijících hmyzích opylovatelů ( Jaroslav Petr)

Vymírání, které pozorujeme u včelstev včely medonosné, nelze stavět na roveň&...

Za genetikou hledejte Mendela ( Marie Šotolová)

… a naleznete ho ve dvou brněnských muzeích. Tím prvním je staroslavné Moravs...

Pro detekci varroatolerance byl vyvinut DNA čip ( prym)

Využití DNA čipu není jen doménou genotypizace velkých hospodářských zvířat. ...

Včela kapská – biologická rarita i hrozba včelařství ( Jaroslav Petr)

Zvláštní typ partenogeneze označovaný jako thelytokie otevřel včele kapské (...

Plzeň ožila pannobřezostí ( prym)

Včelařská konference PSNV-CZ v Plzni se letos konala podruhé. Tentokrát ...

Jak pomáhají bakterie včelám trávit pyl ( Jaroslav Petr)

Vědci nahlédli do tajů trávení pylu. Včelám při něm vydatně pomáhají bakteriá...

Thomas D. Seeley přednášel ve Výmaru ( Jiří Danihlík)

Prof. D. Seeley z USA byl hlavní hvězdou 8. Výmarského včelařského ...

Ohrožuje glyfosát včely? ( Jaroslav Petr)

Nejpoužívanější herbicid této planety vykázal v experimentech negativní ...

Jak se dělá včela? ( Jaroslav Petr)

Včelí organismus je dokonalým výtvorem přírody. Vládne sice primitivním, ale ...

Konference Learning from the Bees – II. část ( Jaroslav Bajko)

V minulém čísle Moderního včelaře jsme vás informovali o Mezinárodní kon...

Skončila konference EurBee 8 ( Jiří Danihlík, Silvie Dostálková)

Vědecká konference EurBee se koná každé dva roky, přičemž se střídá s me...

Ani nové „bezpečné“ insekticidy včelám nesvědčí ( Jaroslav Petr)

Staré přísloví říká, že se starý pes novým kouskům nenaučí. V případě in...

Varroamonitoring klíčem ke zdravým včelstvům ( Ulrike Marsky)

Většina včelařů si v současnosti uvědomuje nutnost ...

Strukturní studie viru deformovaných křídel ( Karel Škubník)

Včela je v současnosti ohrožena celou řadou faktorů, jako jsou změny živ...

Portorické afrikanizované včely ( Jaroslav Petr)

To, co se nezdařilo brazilským včelařům v 50. letech minulého století, z...

Včela medonosná – stárnutí v programovatelném nastavení ( Radmila Čapková Frydrychová)

Včela medonosná je bezpochyby nevídaným příkladem toho, jak těsné sociální va...

Darwin v úlech aneb přírodní výběr ve službách včelaře ( Jaroslav Petr)

Úhyny včelstev dosahují v mnoha zemích alarmující úrovně a odborníci usi...

Dlouhověkost včel ( Jiří Danihlík, Pavel Hyršl)

Přibližně na přelomu července a srpna se začíná líhnout dlouhověká zimní gene...

MikroRNA a včelí kasty ( Jaroslav Petr)

Matka, dělnice a trubci dostávají do vínku stejnou dědičnou informaci, přesto...

Zvukový monitoring opylovatelů ( Jaroslav Petr)

Záznam zvuků vydávaných čmeláky na horské louce pomohl identifikovat přítomné...

Přehled hmyzích hormonů a jejich úloha ve stresových situacích ( Dalibor Kodrik)

Všichni živočichové jsou nuceni regulovat biochemické a fyziologické procesy ...

Počítačové firmy chtějí pomoci českým včelařům ( Marie Šotolová, redakce)

Nezbytným předpokladem pro úspěšný chov včel jsou informace o počasí, stavu z...

Příliš chytří čmeláci? ( Jaroslav Petr)

Všeho moc škodí a za všechno se platí. Výjimkou není ani výkonnější nervový s...

Čmelákům také páchnou nohy ( Josef Pazdera)

Čmelákům se také z nohou line odér, ale na rozdíl od nás to dovedou využ...

Jak vidí včely? ( Jaroslav Petr)

Ostrost zraku včel jsme až doposud silně podceňovali. Nové výzkumy odhalily, ...

Evropské VSH projekty ( Jaroslav Prýmas)

Mnohé chovatelské skupiny v Evropě mají úspěch ve šlechtění varroatolera...

Co se včely naučí při průzkumném letu? ( Jaroslav Petr)

Během jediného letu v blízkosti úlu načerpá dělnice dostatek informací i...

Genové editace u rostlin a včely ( Zdeněk Opatrný)

Olomoučtí vědci chtějí v laboratoři otevřené 14. 2. 2017 šlechtitelům po...

Sršne – rarita alebo aktuálna hrozba? ( Ľubo Bidleň)

Sršne z čeľade blanokrídleho hmyzu sú príbuzné našim kamarátkam včelám. ...

Teplo květů – odměna pro opylovatele ( Jaroslav Petr)

Kromě nektaru a pylu si hmyzí opylovatelé odnášejí z některých ...

Výzkum vztahů mezi rostlinami a opylovateli v Železných horách ( Michael Bartoš)

V posledních letech odborníci poukazují na strmý pokles druhové bohatost...

Plemena včel a chráněná území ve Švýcarsku ( Květoslav Čermák, Alena Machová, Peter Čermák)

S rostoucím poznáním, že původní lokálně přizpůsobené plemeno včel vykaz...

Počátky plemenného chovu včel v Německu ( Kaspar Bienefeld)

Severní Evropa a tedy i Německo byly původně osídleny tmavým plemenem včely m...

Záhadný úspěch včely východní v Austrálii ( Jaroslav Petr)

Podle genetických teorií byla invaze včel východních z Papuy Nové Guinej...

Včelí kompas ( Štěpánka Dlouhá)

Orientační schopnosti včel nás včelaře obvykle fascinují i trochu štvou, zvlá...

Světová inventura neonikotinoidů v medu ( Jaroslav Petr)

Bezmála dvě stovky vzorků medu ze všech kontinentů analyzovali švýcarští vědc...

Apimondia 2017: Výběr zajímavých příspěvků z mezinárodní konference ( Jiří Danihlík, Radek Kobza)

Turecký Istanbul hostil od 29. září do 3. října letošního roku mezinárodní ko...

Rostliny promlouvají do vývoje včel ( Jaroslav Petr)

Krátké řetězce ribonukleové kyseliny pocházející z rostlin nasměrují výv...

Zrádci včel ( Karel Šťastný)

Jistě podivný název, kdo je ale oním „zrádcem včel“? Je to medozvěstka k...

Hmyzí endokrinologie aneb i hmyz má své hormony ( Pavel Jedlička)

Za dobře známý termín „hormon“ si můžeme dosadit pojmy jako chemický přenašeč...

Cukry – zdroj hmoty a energie pro život ( Michal Kabát)

Naši exkurzi do světa biologie včely zakončíme poněkud chemicky. Včelaři se s...

Vědecky popsán nový druh vosy ( Martin Doukoupil, Jakub Straka)

V roce 2013 objevil Mgr. Jakub Straka, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univer...

Kultura čmeláků ( Jaroslav Petr)

Poprvé se podařilo prokázat, že čmeláci jsou s to předávat si nově nauče...

Včely a počítače. Jak se to rýmuje? ( Anežka Kabátová)

Americké stránky The Golden Goose Award přinesly nedávno článek  „2016: ...

Embryologie – Co je to ten ektoderm? ( Kabát Michal)

Vývoj včely začíná jedinou buňkou. Aby dala vznik dospělci, jehož tělo obsahu...

Včely a tykve ( Jaroslav Petr)

Domestikací tykve obecné umožnili mexičtí indiáni územní expanzi včely, která...

Apidologové se již po sedmé sešli na konferenci EurBee ( Jiří Danihlík)

Na začátku září letošního roku se v rumunské Cluji setkali vědci zabývající s...

Včely a řasy ( Ondřej Prášil, Petra Urajová, Václav Krištůfek, Radmila Frydrychová)

Mikrobiologický ústav Akademie věd v Třeboni se již více jak padesát let...

Včelí dílo jako šestiúhelník nebo kružnice? ( Antonín Přidal)

Včelí dílo je fascinující součást včelstva. Jeho základním stavebním principe...

Budou androidi chovat robotické včely? ( Jaroslav Petr)

Slavný britský teoretický fyzik Stephen Hawking předpovídá lidstvu černou bud...

Komunikace – hormony, feromony, vlny ( Michal Kabát)

Komunikace je pojem velmi užívaný a v našem informačním věku je pon...

Žihadlo – jak se včely brání ( Michal Kabát)

Žihadlo je kromě tvorby medu nejvýraznější včelí vlastností, známé každému la...

Pesticid mění u čmeláků preference květů ( Jaroslav Petr)

Čmeláci vystavení účinkům neonikotinoidu thiamethoxamu preferují květy jiných...

Pyl planých rostlin je kontaminovaný pesticidy ( Jaroslav Petr)

Američtí biologové zjistili, že včely sbírají velká množství pylu z plan...

Rozmnožování – proč příroda vymyslela sex ( Michal Kabát)

„Nějaký pomalý kraj!“ řekla Královna. „Nu, zde, jak vidíte, potřebujete běžet...

Nebezpečí skryté v květech ( Štěpánka Dlouhá)

O tom, že mezi okvětními plátky včely mohou snadno přijít k úraz...

Vlhy – požírači včel ( Karel Šťastný)

Vlhy dostaly v některých jazycích zcela správný název: požírači včel (an...

Létání – co má včela společného s Boeingem? ( Michal Kabát)

Létání, svobodný pohyb vzduchem, člověka vždy fascinoval. Z živočišné ří...

Štírci versus Varroa destructor ( Jaroslav Petr)

Vědci se rozhlížejí mezi viry, bakteriemi, houbami, prvoky i bezobratlým...

Tajemství mateří kašičky odhaleno? ( Jaroslav Petr)

Mateří kašička určuje vývoj včelích matek nejen tím, co obsahuje, nýbrž ...

Jak se stopují včely ( Jaroslav Petr)

Moderní technologie dovolují sledovat včelí dělnice a odhalovat nejen ta...

Pokap kyselinou šťavelovou byl stejně účinný jako fumigace amitrazem ( Antonín Přidal)

Kyselina šťavelová je v zahraničí běžně používaným akaricidem k tlu...

O včelím mozku: geny a chování ( František Koukolík)

Včelí mozek upoutával velikány neurohistologie Camilla Golgiho a Ramona ...

Virové nemoci včel ( Jana Prodělalová)

Včely jsou napadány rozsáhlou skupinou patogenů a parazitů, přičemž viry...

Nosematóza ( Jana Anderlová)

Pokračování článku o nosematóze je zaměřeno na metody diagnostiky a ...

Interakce ve vztahu včela–kleštík–(člověk) ( Štěpánka Dlouhá, Lukáš Matela)

Loňský rok se do včelařské paměti zapsal černým písmem. Varroóza a ...

Něco více o nosematóze ( Jana Anderlová)

Nosematóza je závažné onemocnění dospělých včel, způsobené mikrosporidiemi ro...

Potřebujeme povinné vyšetření zimní měli? ( Bronislav Gruna)

V současné době jsou výsledky vyšetření zimní měli na příto...

Změny klimatu a fenologická odezva u včely medonosné ( Eva Kolářová)

Je s podivem, kolik věcí, o jejichž významu se ještě před pár desítkami ...

Nová hrozba pro evropské včelaření: Aethina tumida ( Karel Sládek, Jiří Přeslička)

Italští včelaři bijí na poplach. Alarm vyhlášený italským Ministerstv...


Přehled možností tlumení varroózy na Novém Zélandu 2. díl ( Ivo Kovařík)

Přichází radostné informace o posunech v legislativě nejen u moru, ale i...

Prvky přirozeného chovu včel a jejich vitalita ( Květoslav Čermák)

Nedávno mě na internetu zaujaly informace a zkušenosti několika chovatelů pou...

Přehled možností tlumení varroózy na Novém Zélandu – 1. díl ( Ivo Kovařík)

Přichází radostné informace o posunech v legislativě nejen u moru, ale i...


Druhy čmeláků komerčně využívané k opylování ( Vladimír Ptáček)

Když se dříve řeklo „čmelák“, napadla většinu lidí, zajímajících se o přírodu...

Včely samotářky: druhy hospodářsky využívané k opylování ( Vladimír Ptáček)

Velká skupina včel Apoidea zahrnuje asi 20 tisíc druhů rozmanitých z...

Rozhovor s Alejandrou Vásquez o objevu a významu symbiotických mikroorganismů včel ( Jiří Danihlík)

Už ve starší včelařské literatuře se uvádí, že pyl ukládaný včelami do buněk ...

Obsahuje med sericin? ( Jan Galatík)

Sericin, produkt pyskových žláz včelích larev, je pravděpodobně bílkovina obs...

Jaké vidím možné příčiny hromadných úhynů včelstev ( Pavel Holub)

Velké úhyny v letech 2012, 2008 a předchozích nás inspirují k hledání jejich ...

Rezidua biocidních přípravků ve včelách a jejich produktech ( Roman Slavík, Markéta Julinová)

Zdravotní stav včel i kvalitu jejich produktů ovlivňuje celá ...

RNAi – Nová strategie léčby včelích viróz ( Jiří Danihlík)

Poznání v molekulární biologii a biochemii pokročilo nat...

Výměna matky při matce ( Antonín Přidal, Jiří Svoboda)

Výměny matek provádějí včelaři mnoha různými způsoby. Uvádí se však, že podmínko...


Nosematóza – opomíjené onemocnění včel ( Martin Kamler, Radek Hubač)

Věnují dnes včelaři pozornost nosematóze včel? Nemáme ji, protože v našich ná...

Nosematóza na jaře 2012 v širším okolí Brna měla nebývalou intenzitu ( Antonín Přidal, Jiří Svoboda, Michal Počuch)

Letošní předjaří bylo charakteristické brzkým nástupem a nebývale silnou prev...

Biomonitoring životního prostředí pomocí včel a jejich produktů – část 1: rizikové prvky ( Roman Slavík, Markéta Julinová)

V posledních desetiletích se významně zvýšil zájem o sledování (monitoring) k...

Hygienické chování – staré dílo včely odstraňují vykousáním ( Antonín Přidal)

Samotné čištění lze pozorovat jen obtížně a nahodile. Cílem tohoto příspěvku ...

Varroóza u včely východní, Apis cerana ( Květoslav Čermák)

Včela východní (Apis cerana) je původní hostitel kleštíka včelího (...


Kyselina mravenčí aplikovaná metodou MiteGone – dílčí výsledky ( Antonín Přidal, Jiří Svoboda)

 Výsledky dlouhodobého testu použití metody MiteGone v našich pod...

Aká nozematóza je v našich včelstvách? ( Martin Staroň, Júlia Jurovčíková)

Závěry dvouletého výzkumu o rozšíření Nosema apis a Nosema c...

Včela a kleštík ( Martin Dettli)

Švýcarský včelařský výzkumník popisuje vývoj a chování včelstev ponech...

V Evropě ubylo včelstev ( redakce)

Studie Mezinárodní asociace pro výzkum včel (International Bee Researc...

Časové faktory v reprodukci kleštíka ( Květoslav Čermák)

 Množení kleštíka včelího (Varroa destructor) je úzce vázáno na p...

Kolik snubních letů matka podnikne? Jeden? ( Antonín Přidal)

Matky se páří na trubčích shromáždištích s několika trubci. Udává se v...

Včelařský rok, včelařská fenologie a bioklimatické včelařské oblasti ( Antonín Přidal)

Základy včelařské fenologii položil Prof. Dr. Boleslav Tomšík. Můžeme ...

Odolnost larev proti moru plodu ( Květoslav Čermák)

Odolnost včel proti bakteriální nemoci moru plodu se děje několika bio...

Čisticí pud proti moru plodu ( Květoslav Čermák)

Čisticí pud včel je účinnou obranou proti infekčním nemocem plodu. Něk...

Zebrování stručně ( Květoslav Čermák)

Protože popis "zebrování" je z originálu značně obsažný, Ing. Čermák n...

Co dělá kleštík v zimě ( Květoslav Čermák)

Víte, jak a kde kleštík včelí přečkává zimu? Je zřejmé, že samičky kle...

Analýza vzniku a tendence vývoje akutní varroózy ( Pavel Holub)

Již od roku 1993 jsem prováděl varroamonitoring včelstev a selekci pod...

Kyselina mravenčí a šťavelová v chovu včel ( Jiří Danihlík)

Kyselina mravenčí a kyselina šťavelová (oxalová) se u nás i ve světě z...

Propuknutí, přetrvání a vymizení moru plodu ve včelstvu ( Květoslav Čermák)

Mor včelího plodu je nesporně velmi nebezpečné onemocnění. Málo je ale...

Šíření kleštíkovitosti zalétáváním včel ( Květoslav Čermák)

Je obecně známo, že kleštík včelí se šíří mezi včelstvy zalétáváním vč...

Šíření moru plodu zalétáváním včel ( Květoslav Čermák)

Způsobů šíření moru plodu je několik, jsou však různě nebezpečné. Zalé...

Zásadní vliv počasí na populaci kleštíka včelího ( Květoslav Čermák)

Řada okolností má vliv na množství roztočů Varroa destructor ve včelst...

Nový český výrobek ( redakce)

Po dlouhém vývoji spatřil světlo světa kompaktní plastový rámek s mez...

Mravenci a medovice ( Oldřich Haragsim)

Mravenci jsou početnými obyvateli mnoha životních prostředí a v přírod...

Kdo a proč se tam shromažďuje ( Květoslav Čermák)

Ano, jde o tzv. trubčí shromaždiště a o trubce a matky, kteří se na ni...

Proč se někdy mění povaha včelstva ( Květoslav Čermák)

Občas se nám přihodí, že některé včelstvo výrazně změní svoje chování,...

Chov trubců a produkce medu ( Květoslav Čermák)

Včelstvo chová trubce jen část roku a to v sezóně, příp. její část kdy...

Je zavíječ voskový pouze nepříjemný škůdce včel? ( Dalibor Kodrik)

Zavíječ voskový je znám jako nepříjemný škůdce včelstev. Je to drobný ...

Kdy se včely rojí? ( Květoslav Čermák)

Každý víme, že čas rojení včely medonosné spadá do období květen až če...

Zalétávání včel vyhodnocené pomocí genů ( Květoslav Čermák)

Ačkoliv se včely umí dobře orientovat, část se jich při návratu domů z...

Pyl geneticky modifikovaných plodin proti zavíječi? ( Jaroslav Petr)

Boj včelařů se škůdcem úlů zavíječem voskovým by mohlo rozhodnout pěst...

Včely sbírající energii ( Květoslav Čermák)

V kapitole věda a výzkum tentokrát nabízíme původní popularizované výs...

Parazitismus, nemoci včel a názvosloví živočichů ( Antonín Přidal)

Článek o odborné včelařské terminologii. Včelařská obec používá několi...

Varroatolerance tellského a kraňského plemene ( Květoslav Čermák)

V červencovém čísle American Bee Journal r. 2004 popisují Keffus aj. n...


Byl přečten genom včely medonosné ( Jaroslav Petr)

Mezinárodní vědecké konsorcium zveřejnilo výsledky čtení dědičné informace vč...

Velikost buněk zřejmě nemá vliv na množení roztočů varroa ( Ingemar Fries)

Sedmi včelstvům bylo dovoleno vybudovat plásty na mezistěnách o velik...

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

Příští číslo vychází 5. 8. 2019

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

V našem e-shopu si můžete zakoupit Učebnice Včelař I a II., starší ročníky časopisu Moderní včelař 2005 - 2018 nebo rovnou objednat předplatné na aktuální rok!

E-mail pro předplatné: predplatne@magnetpress.cz