×

Časopis MODERNÍ VČELAŘ je dostupný ve stáncích a trafikách po celé ČR!

6/2018

Téma: Orientální včely 

Chov matek v oplodňáčcích

Aplikace kyseliny šťavelové s glycerinem

Dr. Ziegelmannová o chloridu lithném

 

 


 

 

Vydavatel

Časopis MODERNÍ VČELAŘ vydává PSNV-CZ:

PSNV - pracovní společnost nástavkových včelařů

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.
Staroměstská 2362/6a
CZ-370 04 České Budějovice
IČ 26519836
 
www.psnv.cz
E: info@psnv.cz
T: 728 717 375
Find us on Facebook

 

Spolupracujeme s našimi se slovenskými kolegy z PSNV-SK:
Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov SK
A. Bernoláka 2614
02201 Čadca

E: info@n-vcelari.sk

 

Evidenční číslo: MK ČR E 14766

ISSN: 1214-5793