Slovo úvodem 1/2004

Vlastimil Protivínský

1/2004, strana 1

Slovo úvodem

Milí čtenáři, v rukou držíte první – ukázkové číslo nového včelařského časopisu MODERNÍ VČELAŘ. Je to okamžik vpravdě historický, neboť se jedná o vůbec první česko-slovenský včelařský časopis.

MODERNÍ VČELAŘ se zrodil v tvořivém prostředí Pracovní společnosti nástavkových včelařů (PSNV-CZ), tedy lidí hledajících nové, jednodušší a tím i zábavnější formy včelaření.

Tato společnost během krátké doby svého trvání (založena 8. 12. 2000) uspořádala úctyhodné množství odborných seminářů, přednášek a besed na včelařských schůzích. Zájem široké všelařské veřejnosti byl vždy nečekaně velký (měl bych napsat obrovský) a ani největší objednané sály nezaručovaly, že se do nich všichni účastníci vejdou a že, řečeno s jistou nadsázkou, nedojde v přeplněném sále k „rojové náladě“ včelařů.

O myšlenky, postřehy a praktické zkušenosti přednášejících byl rovněž nebývalý zájem a proto někteří členové PSNV-CZ začali přemýšlet o publikaci těch nejzajímavějších. Zrodila se internetová stránka na adrese www.n-vcelari.cz a její kompletní obsah byl vydán na počítačovém nosiči „CD-ROM“.

Protože mnozí včelaři nemají přístup k počítači a na internet, začala být stále aktuálnější myšlenka začít vydávat nový časopis zaměřený právě na prezentaci těchto nových způsobů včelaření. Byl to zejména sen zakladatele a prvního předsedy PSNV-CZ Jindřicha Boháče. Když jsem mu koncem července 2003 předložil návrh projektu tohoto časopisu, nadšeně jej uvítal v naději, že včelaři v naší zemi tak budou mít ještě lepší přístup k praktickým návodům na jednoduché a moderní včelaření i k výsledkům mnoha zahraničních včelařských výzkumů, o nichž se zde zatím málo hovořilo.

Odchod Jindřicha Boháče na věčnost je velkou ztrátou pro celou obec včelařů v ČR. Obětoval jí téměř polovinu svého života a stal se nejvýraznějším a nejznámějším včelařem u nás a velmi dobře známým i v některých okolních zemích. Vydávat MODENÍHO VČELAŘE bez Jindřicha Boháče nebude vůbec snadné. Přesto cítím jako svoji morální povinnost vůči jeho práci a jeho odkazu vdechnout tomuto časopisu život.

Vydáním prvního čísla se tak stalo. Jeho další osud však už bude záviset jenom na vás – jeho čtenářích. Pokud v něm najdete alespoň něco málo užitečných informací a podaří se vám byť jen částečně usnadnit a zpříjemnit váš krásný koníček – včelaření, budeme pro vás velmi rádi připravovat každé další číslo.

Víme, že to nebude jednoduché. Nemáme žádnou kancelář, žádné zaměstnance, služební auta, ani zajištěný a nezměnitelný okruh čtenářů, jako některé jiné časopisy. Jsme však přesvědčeni, že mezi včelaři v naší zemi je tolik dobrých nápadů, myšlenek a zkušeností, že se nepodaří ani za několik desetiletí všechny je otisknout. A najde-li se ještě dostatek včelařů lačnících po těchto informacích, pak nemáme o životaschopnosti nového časopisu nejmenší pochybnosti. Tak ať se Vám MODERNÍ VČELAŘ líbí!

Mgr. Vlastimil Protivínský

šéfredaktor