Kontakt

E-mail: inzerce@psnv.cz
Telefon: 00420 724 355 879


Ceník

Zájemcům o prezentaci můžeme poskytnout všestrannou pomoc při návrhu i grafickém zpracování inzerátu.


Časopis MODERNÍ VČELAŘ vychází pro čtenáře v České republice a na Slovensku již od roku 2004. Svým odborným zaměřením a kvalitou informací si vydobyl pevné místo na trhu a počty výtisků neustále rostou.

MODERNÍ VČELAŘ slouží širokému okruhu lidí ze včelařského oboru v ČR i na Slovensku, kteří nechtějí pouze chovat včely, ale chtějí se dozvědět více. Nabízí inzertní prostor jak pro firmy přímo zaměřené na včelaře, tak pro související obory – truhlářství, farmaceutické výrobky, drogerii, optické přístroje, výrobce obalů, sklenic, přepravních zařízení atp.

Moderní včelař 2024/2025 - ročník XXI, XXII

Číslo Uzávěrka dodání článků Uzávěrka inzerce Téma čísla Začátek distribuce elektronického vydání. K tištěnému vydání připočtěte 7 dní dle dodacích lhůt České pošty.
MV
1/2024
19. 11. 2023 1. 1. 2023 Začít včelařit? 22. 12. 2023
MV
2/2024
27. 12. 2023 5. 1. 2024 Včelaři a zahrádkáři 26. 1. 2024
MV
3/2024
22. 1. 2024 2. 2. 2024 Sršen asijská aktuálně 23. 2. 2024
MV
4/2024
19. 2. 2024 8. 3. 2024 Trendy v tlumení varroózy 28. 3. 2024
MV
5/2024
18. 3. 2024 5. 4. 2024 Rojivost a rojení 26. 4. 2024
MV
6/2024
22. 4. 2023 3. 5. 2024 Transport včel 24. 5. 2024
MV
7/2024
20. 5. 2024 7. 6. 2024 Apiterapie 28. 6. 2024
MV
8/2024
24. 6. 2023 4. 7. 2024 Klimatické výkyvy a včely 26. 7. 2024
MV 9/2024 22. 7. 2024 2. 8. 2024 Slídění a loupež 23. 8. 2024
MV 10/2024 26. 8. 2024 6. 9. 2024 Poslední pastva 27. 9. 2024
MV 11/202 23. 9. 2024 4. 10. 2024 Manukový med 25. 10. 2024
MV 12/2024 21. 10. 2024 1. 11. 2024 Umělá inteligence
a včelaření
22. 11. 2024
MV 1/2025 18. 11. 2024 29. 11. 2024 Včelařství mezi hobby a profi 20. 12. 2024
MV 2/2025 23. 12. 2024 3. 1. 2025 Volba stanoviště 24. 1. 2025