Poděkování

Petr Novák

3/2006, strana 4

Rád bych jménem PSNV-CZ poděkoval všem dárcům finančních příspěvků. Vaše příspěvky byly či budou použity na vydání informačních letáků podporujících moderní včelaření. Díky vaší pomoci můžeme nadchnout pro krásný koníček včelaření nové včelaře a včelařky a chov včel jim zpříjemnit. Děkujeme.

Ing. Petr Novák