Výzkumy VÚVč: Na uteplení nezáleží

Vlastimil Protivínský

2/2004, strana 5

V minulém čísle MV jsme vás informovali o pokusech, které v uplynulých letech na několika stanovištích prováděl Výzkumný ústav včelařský Dol, s. r. o., aby porovnal vývoj a medný výnos včelstev v úlech uteplených a neuteplených. Tyto pokusy zatím nepotvrdily, že by uteplování úlů mohlo mít na medný výnos nějaký zásadnější vliv. V některých pří­padech dala dokonce více medu včelstva neuteplená. Slíbili jsme Vám také, že v tomto čísle přineseme kom­pletní výsledky pokusu, abyste si vy sami na jejich základě udělali svůj úsudek.

Splnění svého slibu však budeme mu­set asi o půl roku odložit. Jak nám sdělil ředitel VÚVč Ing. Kamler, „na tyto pokusy nebyl ústavu přidělen žádný grant. Proto se musíme nejdříve věnovat těm úkolům, které zajistí příjmy pro naši další výzkumnou práci. Teprve po­tom bude možné kompletně zpracovat výsledky pokusu s uteplenými úly,“ vysvětluje Ing. Kamler.

Tento postup by však mohl u včelařů vyvolat dojem, že výzkumný ústav informace záměrně tají. Výsledky se to­tiž nehodí některým vlivným zastáncům uteplování. Ředitel Kamler to však rezolutně odmítá a na přímou otázku ča­sopisu MODERNÍ VČELAŘ, zda tomu tak není, odpovídá: „To je nesmysl. Uteplení nemá pro včelstvo rozhodující vliv. V pořadí vlivů na medný výnos je uteplení až na nějakém čtvrtém, pátém místě. Záleží také na síle včelstva. Výsledky zveřejníme, ale teď na to není čas a v sezóně ho bude ještě méně. Musíme to odložit na podzim.“

Čtenáři MV se tak zatím musí spokojit se strohým, leč velmi významným závěrem: Kdo na své včelnici nechová slabochy, nemusí si s uteplením lámat hlavu.