COLOSS 2016/17: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev - dlouhodobá studie se neobejde bez jednotlivých včelařů!

Jiří Danihlík

3/2017, strana 45

Již čtvrtý ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev je spuštěn od poloviny března! Společnými silami se můžeme podílet na průzkumu o zdravotním stavu našich včelstev, úspěšnosti jejich zimování a sledování faktorů, které úspěšnost zvyšují nebo snižují. Pojďme se tedy ohlédnout za uplynulou sezónou a uložit své výsledky a pozorování ve formě zodpovězeného dotazníku.

 

Pokud jste s účastí dosud váhali, tak vězte, že odpovědi stále sbíráme anonymně, nad dotazníkem strávíte přibližně 15 minut ze svého času a že každé odpovědi si velmi ceníme. Z vámi zaslaných dat se pokusíme zjistit obecné trendy a poznatky, které by měly pomoci nám všem v příštích letech. Vždyť už nyní vidíme, že některé metody tlumení varroózy potřebují důslednou revizi a to je právě ten výsledek, s kterým můžeme dále pracovat. Statistika se neobejde bez jednotlivých pozorování!

Pro letošní ročník máme několik novinek – jednak jsme vytvořili internetové stránky projektu www.coloss.cz, kde najdete jak dotazník, tak i další informace, zahrnuli jsme nové hypotézy, které se zrodily na semináři s účastníky projektu, a také se náš tým rozrostl o odborníky z oboru geoinformatiky, což nám umožní další pokročilé výpočty.

Nespoléhejte se tedy na sousedního včelaře, který dotazník vyplní za Vás, ale zapojte se do tohoto mezinárodního projektu vy sami. Dotazník je na adrese www.coloss.cz a bude dostupný do 31. května 2017. Tištěný dotazník také najdete přiložený v dalším čísle Moderního včelaře.