Mladí včelaři z celého světa soutěžili v Anglii

Jiří Píza, Naďa Pízová

8/2017, strana 42

Ve dnech 6. až 9. července 2017 proběhl v Anglii v malebném městečku Malborough v Malborough College dlouho očekávaný 8. ročník Mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB. Hlavním pořadatelem byla Britská včelařská asociace (BBKA - British Beekeepers Association) a především Ian a Ruth Homerovi, kteří odvedli mistrovskou práci při organizování celé události. Poprvé v historii se tak IMYB konal mimo střední Evropu a program byl vskutku jedinečný.

Největšího celosvětového setkání včelařské mládeže ve věku od 12 do 16 let se zúčastnilo 53 soutěžících z 19 zemí, a to z Anglie, Běloruska, Česka, Dánska, Francie, Irska, Izraele, Libanonu, Litvy, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Skotska, Slovenska a Slovinska. Nováčkem pak byla Indie. Původně se mělo účastnit 23 zemí, ale bohužel zástupci čtyř zemí na poslední chvíli neobdrželi víza. Kromě samotných soutěžících se soutěže poprvé účastnilo i 11 zahraničních instruktorů ve věku od 16 do 24 let, kteří se starali o jednotlivé týmy. Velkou měrou se o úspěšný průběh přičinili také dobrovolní rozhodčí, kteří předvedli svoji profesionální úroveň při posuzování jednotlivých soutěžních disciplín.

 

Porovnávání sil v mezinárodní konkurenciJedním z hlavních bodů byla mezinárodní včelařská soutěž. Přestože některé státy preferují soutěžení národních týmů, většina dává přednost právě týmům složeným ze zástupců jednotlivých zemí. Stejně tak jako vloni se v mezinárodní sestavě soutěžilo i letos. Děti se tak mimo jiné naučí lépe spolupracovat na mezinárodní úrovni. Zároveň mezi namíchanými týmy panuje mnohem uvolněnější nálada a místo národní rivality vzniká spolupráce a přátelství, což je naším cílem. V neposlední řadě nabízí mezinárodní týmy srovnatelnější podmínky, neboť soutěžení v celosvětovém měřítku v národních týmech by s sebou kvůli odlišnostem ve včelaření jednotlivých zemí vždy neslo určité znevýhodnění některých účastníků a zvýhodnění jiných.

Tentokrát se samotná soutěž zaměřila více na praktickou část včelařství. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti následující disciplíny: teoretický test, anatomie, poznávání medů, tvorba oddělku, prohlídka včelstva, přelarvování, značení trubců, pletení košnice, botanika, mikroskopování, práce s fotorámky, poznávání včelařských pomůcek a výroba rámků. S rostoucím počtem účastnických zemí však zjišťujeme, že v některých disciplínách panují mezi jednotlivými zeměmi tak velké rozdíly, že je velice obtížné v nich soutěžit na mezinárodní úrovni, neboť způsob včelaření, používané pomůcky i příroda jsou v zemích jako např. Indie, Izrael, Anglie nebo Rusko mnohdy velmi odlišné. Určité rozdíly tak byly patrné například při stloukání rámků, kdy v Anglii se používají jiné technologie, než na jaké jsme zvyklí u nás. Proto je důležité, aby v jednotlivých zemích probíhaly národní soutěže, kde jsou pro účastníky srovnatelné podmínky, a teprve vítězové takových soutěží se pak za odměnu účastnili mezinárodního setkání IMYB. Na celosvětové úrovni je totiž IMYB vnímán více jako setkání než jako soutěž. Zde se mohou porovnávat způsoby včelaření v jednotlivých zemích, děti si vytvoří v zahraničí přátele se stejnými zájmy, a zároveň se motivují a naučí se mnoha dovednostem.

 

Česká účast

Vedle soutěže mezinárodních týmů poměřovali své síly i jednotlivci. Velice dobře si vedli všichni tři čeští zástupci. Tereza Nedbalová z Českých Budějovic se umístila na 11. místě, Jakub Heicl ze Stříbra obsadil sedmé místo a Marek Matulík z Uherského Brodu dokonce čtvrté místo z celkového počtu všech 53 soutěžících. Znalosti a šikovnost mladých českých včelařů jsou na vysoké úrovni, a ani v silné mezinárodní konkurenci se tak rozhodně neztratí.

 

Nejen včelařstvím živ je člověk

Organizátoři připravili pro děti a dospělé nejrůznější výlety po místních zajímavostech a pamětihodnostech, například do města Bath, katedrály Salisbury nebo k tajemnému Stonehenge.

K bohatému programu však přispěli i samotní mladí včelaři, když přiblížili ostatním svou zemi. Představení byla plná tance, hudby, scének a krojů a bylo vidět, že na přípravě si účinkující nechali velmi záležet.

Důležitost celého setkání vyzdvihla účast prezidenta světové federace včelařských organizací Apimondia Philipa McCaba, který jej zároveň slavnostně zahájil. Velký zájem o IMYB měli i přední představitelé BBKA, kteří IMYB slavnostně ukončili. Na letošní ročník IMYB se dostavili v neposlední řadě i zástupci předních anglických včelařských časopisů a probíhalo zde celodenní natáčení televizní společností BBC.

 

IMYB 2018

Na závěr předal koordinátor IMYB Jiří Píza, zastupující spolek ICYB – International Centre for Young Beekeepers, z. s., oficiální pověření pro pořádání 9. ročníku v příštím roce Francouzům. Další Mezinárodní setkání mladých včelařů se tak bude konat na začátku července 2018 ve francouzském městě Nerac a oproti všem dosavadním ročníkům bude o jeden den delší. Přepokládáme, že IMYB 2018 bude ještě větší než ten letošní. V současné době již jednáme ohledně účasti také se zástupci Jižní Korey, Kanady, Spojených států amerických a Jihoafrické republiky, čímž by IMYB opět vzrostl na svém celosvětovém rozměru.

Letošní IMYB se opravdu velmi vydařil a patří mezi ta nejlepší setkání, která se zatím kdy konala. Vše bylo skvěle zorganizováno, na vysoké úrovni a na nádherném místě. Více informací o celé události je umístěno na stránkách www.icyb.cz. Zde také naleznete oficiální fotografie ze setkání IMYB 2017 a speciální časopis IMYB, který byl k tomuto ročníku vydán