Národní zemědělské dotace pro včelaře jsou letos nižší

Markéta Ježková

1/2018, strana 5

Vláda České republiky schválila 6. prosince 2017 národní dotační programy pro zemědělství na rok 2018. Z národních zdrojů získá zemědělství 2,05 miliardy korun. Podmínky pro podávání žádostí zveřejní Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách www.eagri.cz.

 

Velká část peněz půjde do živočišné výroby, kde jsou programy zaměřeny zejména na udržování a zlepšování genetického potenciálu a úrovně pohody hospodářských zvířat, zlepšení kvality produkce mléka, prevenci nebezpečných nákaz hospodářských zvířat a na podporu včelařství. Z hlediska včelí pastvy je důležité, že programy v rostlinné výrobě podpoří biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany rostlin.

Jmenovitě na podporu včelařství je letos určeno 80 milionů korun.

Poznámka redakce: Letošní částka odpovídá výši podpory včelařství v letech 2013–15, naopak v letech 2016–17 činila 105 milionů korun. Jedná se o dotaci 1.D.