Bee-o-team 2017

Marie Šotolová

1/2018, strana 6

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i., připravilo dne 30. listopadu 2017 setkání vědců napříč akademickými a univerzitními pracovišti našeho státu, kteří se věnují výzkumu včel. 

. Byla to myšlenka Štěpána Ryby z Entomologického ústavu podpořená Pracovní společností nástavkových včelařů, z. s., aby se na půdě tohoto pracoviště setkali lidé, kteří se zabývají apidologií, a navzájem se seznámili. Podařilo se. Do Českých Budějovic přijel z Univerzity Palackého v Olomouci Jiří Danihlík, z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., v Troubsku Alena Votavová a z plzeňské firmy Softech Pavel Mach. Společně se svými jihočeskými kolegy se navzájem informovali o tom, na čem právě bádají. Většina zúčastněných odborníků publikuje pravidelně v Moderním včelaři a o výsledcích své práce průběžně naše čtenáře informuje. Novinkou mohou být pro čtenáře poznatky Radmily Čapkové Frydrychové o telomeráze a markerech dlouhověkosti u včel a čmeláků. Její článek přinášíme v tomto čísle Moderního včelaře.

            Setkání, které jistě nebude poslední, se uskutečnilo jako součást projektu ROZE, strategie AV21 – aktivita Zdraví opylovači.