Slovo úvodem k tématu Včelaření elixírem života

1/2018, strana 10

 
Jaké téma nebo snad spíše motto prvního čísla jubilejního 15. ročníku Moderního včelaře jsme pro vás vybrali Včelaření elixírem života! Stačí se rozhlédnout kolem sebe a uvědomit si, kolik lidí včelaří, ačkoli jim už dávno bylo osmdesát let. Věk, který lékaři označují jako vysoké stáří. Ani devadesátka není mezi včelaři až tak ojedinělý věk. Čím to je?

Teorií je mnoho, počínaje tvrzením, že k dlouhověkosti přispívá hojná konzumace medu a čerstvé mateří kašičky, konče poznámkami, jak včelařům prospívá pobyt na včelnici daleko od manželky, nejlépe však ve včelíně s kanapem. Svou roli jistě hraje kromě výživy, pobytu v klidu přírody, nutná fyzická aktivita, také pak společenský kontakt s ostatními chovateli a zájemci o včelí produkty. V neposlední řadě potřeba stále vstřebávat nové informace. Podobně jako v refrénu „To dobrej řidič zná“, musí toho včelař ve své mysli obsáhnout a aktualizovat víc než jen to, jak krmit včely a vytáčet med. Je biologem, chemikem, fyzikem, konstruktérem, ekonomem, právníkem, logistikem. Dalších sedmero řemesel si přidejte sami podle vlastních zkušeností. Shrnuto a podtrženo, nemá čas stárnout.

V následujících článcích vám nabídneme ve výše uvedených souvislostech zamyšlení docenta a včelaře Karla Sládka. Soukromý průzkum Karla Mišoně. Návštěvu na farmě Cihlářových, kde je včelám podřízen životní styl celé rodiny, a také u Antonína Havlíčka (78), který nedá dopustit na pergu.

Pokud je včelaření elixírem života také pro vás, nezapomeňte nám do redakce napsat. Dopisy oskenujeme a vyvěsíme na www.modernívcelar.eu. Naši adresu najdete v tiráži.

Zapojit se také můžete na facebooku mezi lidi, kteří se cítí být jen hosty ve světě včel a včelařství je pro ně životním postojem. Protože se tato skupina lidí rozšířila za 8 let trvání na více než pět tisíc lidí, je třeba si vybrat svou užší oblast zájmu. https://www.facebook.com/groups/167570261800/?fref=ts.