Samotářky České republiky na Červeném seznamu

Marie Šotolová

1/2018, strana 19

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala jako speciální číslo svého časopisu Příroda (č. 36/2017) Červený seznam ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí. Editory jsou Radek Hejda, Jan Farkač a Karel Chobot. 

Na téměř 450 stránkách jsou úvodem vyjmenovány ohrožené druhy vířníků, kroužkovců, měkkýšů a členovců. Následuje stejně smutný seznam hmyzu. Zvlášť jsou uvedení motýli, brouci a blanokřídlí. Text o včelách (Anthophila) zpracovali Jakub Straka a Petr Bogusch. Konstatují, že v současné době bylo v našem státě spolehlivě zachyceno 596 druhů včel. Z toho je aktuálně 86 vymizelých druhů a 62 kriticky ohrožených. Následuje výčet dalších skupin včel podle míry ohrožení. Jen 229 druhů uvádějí jako bez ohrožení. Dále je 13 celostránkových tabulí s výčtem samotářek, kde čtenář najde míru nebezpečí, že vyhynou, a to s ohledem na výskyt v jednotlivých krajích České republiky. Součástí publikace je stostránkový přehled literatury a poznámkový aparát.

Publikace je volně přístupná na http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/372/058861.pdf?seek=1509630128.