Krajské dotace 2018

Marie Šotolová

1/2018, strana 8

Začátek kalendářního roku vybízí k pátrání, jak je tomu aktuálně s vypsanými dotačními programy jednotlivých krajů. Zatímco například hlavní město Praha nebo Jihočeský kraj příjem dotačních žádostí zajímavých pro včelaře směřovaly na už samotný konec loňského roku, případně prvé dny letoška, tak jiné kraje ještě ve druhé dekádě prosince na svých webových stránkách neuváděly pro rok 2018 žádný dotační program. Výzvy vypsaly čtyři kraje.

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2018

Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje. Dotační prostředky budou poskytovány na pořízení:

  • 3 včelstev prostých včelího moru,
  • 3 nových nástavkových úlů se 3 nástavky, oddělitelným dnem, víkem, mateří mřížkou a příslušenstvím (tj. rámky nebo přířezy a 10 kg mezistěn),
  • včelařských potřeb a pomůcek,
  • absolvování vzdělávacího programu pro začínající včelaře.

Minimální výše dotace je stanovena na 10 000 Kč a maximální na 12 000 Kč. Poskytnutí dotace je vázáno na spoluúčast žadatele (30 %). Termín pro podání přihlášek do dotačního programu končí 31. 1. 2018 v 12.00 hodin. Více na https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-zivotniho-prostredi-/93787/.

 

Dotační program Královéhradeckého kraje Včelařství

V programu je alokován jeden milion korun. Způsobilým žadatelem jsou však pouze okresní organizace Českého svazu včelařů. Výše dotace se pohybuje od 50 000 do 250 000 korun s tím, že spoluúčast žadatele je ve výši 30 %. Termín pro podání přihlášek do dotačního programu končí 31. 1. 2018 v 14.00 hodin. Více na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6.

 

Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2018

- Podpora začínajících včelařů s alokovanou částkou 400 000 Kč.

- Podpora stávajících včelařů s alokovanou částkou 250 000 Kč (novinka).

Minimální výše dotace je pět tisíc korun a maximální činí deset tisíc korun. Spoluúčast žadatele není požadována. Program bude vyhlášen v únoru, přesný termín není uveden, takže je v případě zájmu třeba sledovat web https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-dotacni-programy-2018-cl-4059.html.

 

Liberecký kraj

Již nyní je avizován na https://dotace.kraj-lbc.cz/ dotační program Podpora včelařství. Lhůta pro podávání žádostí bude od 30. 4. do 25. 5. 2018. Výše alokace činí 1,5 milionu korun. Bohužel není uvedeno, kdo bude způsobilým žadatelem. Zdali podobně jako v Královéhradeckém kraji jen organizační složky Českého svazu včelařů nebo i jednotlivci.