Cena J. G. Mendela za vynikající publikaci v apidologii

Jan Havelka

1/2018, strana 44

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s., (MSVV) vyhlašuje Cenu J. G. Mendela za vynikající původní publikaci v apidologii za roky 2016–2017 autorovi (autorům) ve věku do 35 let. Finanční odměna spojená s oceněním činí 5 000 Kč. Cena bude předána při slavnostním vyhlášení na odborné konferenci pořádané MSVV na podzim roku 2018 v prostorách Mendelova muzea v Brně. Cena se uděluje každé dva roky, vždy v roce pořádání konference. 

Podmínky soutěže

Cena se uděluje za původní vědeckou práci nebo monografii, příp. patent, kde je nominant jediným autorem nebo prvním autorem v případě spoluautorství. Nominantem je autor do 35 let věku, kterého dosáhl k datu prvního zveřejnění publikace.

Termín přihlášení (nominace) je do 31. března 2018.

Autor se do soutěže přihlásí buď sám, nebo může být nominován kterýmkoli členem MSVV, případně uznávaným českým odborníkem v apidologii. Cena se uděluje vždy zpětně za publikační výstup z předchozích dvou let, tj. z období od 1. 1. prvního roku do 31. 12. druhého roku (aktuálně roky 2016–2017).

Současně s PDF publikace (v podobě, v jaké byla po dokončeném recenzním řízení zveřejněna) je třeba dodat:

  1. stručné zdůvodnění, v čem spočívá kvalita práce;
  2. autorský podíl autora (pokud není jediným autorem);
  3. stručný odborný životopis.

 

Udělení ceny

O udělení ceny rozhoduje tříčlenná odborná komise složená ze členů MSVV, případně s ad hoc rozšířením o další odborníky, pokud tak vedení společnosti rozhodne. Komise má také právo v konkrétním roce cenu neudělit.

Laureát poctěný udělením ceny za hodnocené období přednese příspěvek k oceněnému tématu publikace na odborné konferenci pořádané MSVV, kde mu bude cena předána.

 

O Mendelově společnosti pro včelařský výzkum

Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s., se sídlem v Brně, sdružuje pracovníky univerzit, dalších institucí a pokrokové chovatele včel. Společnost se chce podílet na rozvoji včelařství jako oboru, zvláště v oblastech šlechtění, zootechniky a veterinární péče, zabezpečovat výzkumnou a expertní činnost v apidologii, vyvíjet nové metody, postupy, aplikace a produkty, vykonávat vzdělávací činnost v oboru apidologie. Více informací naleznete na www.msvv.cz.

 

Kontakt:

Přihlášky a nominace na Cenu J. G. Mendela pro ročník 2017 posílejte na adresu cena@msvv.cz.