S Marií Knödlovou o vedení včelařského kroužku

Jaroslav Prýmas

1/2008, strana 18

Marie Knödlová vede včelařský kroužek v Chlebovicích při ZO Frýdek-Místek. Moderní včelař se zeptal na podrobnosti:

Vážená paní Knödlová, sdělte nám prosím, co pro vás včelaření znamená, jak jste se dostala k oboru a proč jste se rozhodla pro práci s mládeží.
Přestože dědeček a otec chovali včely, nikoho tehdy nenapadlo, že bych v této činnosti někdy pokračovala já. Své první včelstvo jsem dostala asi ve 26 letech od našeho souseda. Včelaření se mi postupně stalo koníčkem, a protože mě baví a naplňuje práce s dětmi, založila jsem před pěti lety za velké podpory předsedy ZO ČSV Frýdek-Místek včelařský kroužek. Abych se v oboru zdokonalila a mohla dobře předávat zkušenosti, absolvovala jsem v letech 2004 až 2006 i včelařskou školu v Nasavrkách.
Kolik dětí kroužek navštěvuje a jak často se setkáváte?
V současné době máme 17 dětí, což je počet, kdy už musíme pracovat v družstvech. Práci se včelami je nejlépe provozovat se třemi nebo čtyřmi dětmi najednou. Každý včelařík si chce samozřejmě všechno vyzkoušet. Pomáhají mi také praktikanti, nyní již studenti středních škol, kteří absolvovali náš kroužek.
Scházíme se každých 14 dní vždy v sobotu. Naši činnost si zpestřujeme prací na včelařské farmě, soutěžemi, pomocí včelařům v Domě včelařů, víkendovými pobyty s včel. tématikou a v neposlední řadě i letním táborem. V minulosti jsme dokonce zahráli i Včelařskou pohádku, kterou plánujeme nahrát na CD.
Kde se scházíte?
Jako hlavní naše útočiště slouží Dům včelařů v Chlebovicích, bývalé fojtství, které leží mezi Frýdkem-Místkem a Příborem. Včelaři se zde scházejí od roku 1993, kdy začali s postupným zvelebováním starého objektu. Za pomoci města zde v roce 1995 vzniklo včelařské muzeum a skanzen. Exponátů postupně přibývalo a v současné době vrcholí přípravy na otevření nově zrekonstruovaných prostor a slavnostně je spolu s naučným včelínem otevřeme 5. dubna 2008. Dík patří městu Frýdek-Místek, které postupně do oprav tohoto domu vloží nemalé finanční prostředky. Jak se dá získat mladý včelař? Zkuste poradit těm, kteří jsou právě na začátku
práce s mládeží a chtějí získat pro svůj kroužek nové zájemce.
Nejlépe se mi asi osvědčila veřejná akce pro děti spojená se soutěžemi, besedou
    o životě včel a včelích produktů. Nyní, když máme co ukázat, je získání nových nadšených včelaříků poměrně snadné. Je to ale
    o čase, který jsem do toho ochotna dát a zda mám i lidi, kteří jsou stejní nadšenci jako já.

Vedoucím kroužků i ZO bych doporučila, aby se nebáli žádat o peníze na obcích a krajích, protože spojení práce s mládeží a přírody je to nejideálnější, co může být. Při práci na projektech se sice stráví mnoho času, ale vyplatí se to.
Mají děti a rodiče obavu z včelího píchnutí, jak je to s testy na alergii a potřebují noví adepti pro práci v kroužku nakoupit nějaké vybavení?
Rodiče v přihlášce vyplňují, že dítě není alergické, děti u mne v kroužku samozřejmě musí chodit ke včelám v úplném včelařském oděvu včetně rukavic. Riziko a zodpovědnost jsou příliš veliké.
Kolik za kroužek rodiče zaplatí?
Za členy kroužku nevybíráme žádné poplatky. Na činnost si vyděláme jednak prodejem medu z našich včelstev, a pak se naše organizace nebojí žádat finance ať město či kraj. O naší činnosti se již ví, a tím je to snadnější. Výrazná je pomoc města a v současné době i kraje.
Představte nám vaše zajímavé akce.
Již pátým rokem budeme jako kroužek pořádat pro ostatní děti akci „Hurá, prázdniny!“, kdy děti přespí v Domu včelařů, zažijí noční hru s tajemným vyprávěním, shlédnou videoprojekci o včelách a zasoutěží si.
Tradicí se stává již i sjíždění řek, kde propagujeme i včelařství. Kdo se letos bude chtít přidat, může.
Loni jsme uspořádali Letní pobyt včelaříků Moravskoslezského kraje, kterého se zúčastnilo 25 dětí. K této akci nabídla své prostory a zázemí včelařská farma přítele Jaroslava Kopečka, a díky tomu mohlo 25 dětí prožít týden se včelařskou tématikou. Včelařskou výuku zajišťovali čtyři učitelé včelařství, ostatní program praktikanti, kteří prošli včelařským kroužkem.
Těší mne, že jsme se s kolegy dohodli na tom, že v pobytech budeme pokračovat, jen uděláme změnu – prodloužíme jej na 14 dní. Letos se bude konat od 20. července do 2. srpna. Potěšil mne i ten fakt, že letos schválil ČSV příspěvek 500 Kč na účastníka tohoto pobytu.
Jak moc jsou děti kroužku věrné? Odhlašuje se někdo potom, co začal?
Když se přihlásí, většinou navštěvují kroužek celý rok. V září některé děti mění své záliby a osazenstvo kroužku se mění. Jsme sehraná parta a aktivity jsou tak růz-norodé, že se drží. Do včelařiny vtáhnou někdy také rodiče a prarodiče.
Vyhlášení výsledků soutěže VČELY = ŽIVOT, nad kterou měl záštitu poslanec Ing. Karel Sehoř
Jedna perlička: Když se jeden malý chlapec vrátil z našeho včelařského tábora, řekl: „Mami já už nechci psa, já chci včely.“
Svěřujete starším dětem péči o včelstva? V jakých úlech učíte včelařit?
Nechat děti samy pečovat o včelstva už z bezpečnostního hlediska nelze. Samostatně je ke včelám nepouštíme. Zásadně propagujeme nástavkové úly, asi vás potěší, že některé z nich jsou typu Langstroth.
Jak se projevujete navenek, spolupracujete s jinými kroužky, jak o sobě dáváte vědět?
Velkou pomocí je setkání vedoucích kroužků v Nasavrkách nebo na jiných akcích, kde si vzájemně předáváme zkušenosti. Snažíme se maximálně propagovat včelařství a spojovat i se zahraničím. Do Chlebovic jezdí školy nejen z celé republiky, loni jsme např. přivítali také zájezd mladých včelařů se Švýcarska.
K propagaci slouží webové stránky a všechny námi pořádané akce, svou roli také hrají informační centra a média.
Co chystáte v blízké budoucnosti?
Kromě již zmíněného otvírání včelařského muzea a včelínu nás čekají opravy celé budovy Domu včelařů (financuje město Frýdek-Místek). Mezitím pořádáme různé přednášky, jezdí k nám zájezdy, kterým děláme besedy s videoprojekcí o včelách, a v neposlední řadě jsou to především výchovně vzdělávací akce pro děti. V tomto roce rozbíhám i celoroční projekt „Včelí putování“ v ústavu pro mentálně postižené, s kterým jsme spolupracovali již v minulém roce. Ukázalo se, že svět handicapovaných není světem omezených možností, a proto tyto mé aktivity i na tomto poli.
Jak na včelaření a vaše zájmy nahlížejí vaše děti?
Mám dvě dcery – 18 a 20 let, obě se starají o vlastní včelstva. Nedávno se starší dceři narodil syn, tak uvidíme, co z něho vyroste.
-JP-