Kongres Apislavia 2018

Naďa Pízová, Jiří Píza

10/2018, strana 5

Ve dnech 9.–13. 9. 2018 se v Moskvě konal XXII. Kongres Apislavia. Tato federace sdružuje více než 20 včelařských svazů z Evropy a Asie.

Její dějiny začaly v roce 1910, kdy významný ruský zoolog Nikolaj Michajlovič Kulagin navrhl založit Všeslovanský včelařský svaz, který měl upevňovat vztahy mezi včelaři a včelařskými spolky a rozvíjet racionální včelaření ve slovanských zemích. Svou myšlenku prosadil a stal se prvním předsedou nové nekomerční instituce. Činnost svazu přerušily světové války a obnovit se ho nepodařilo ani po roce 1945. K znovuzrození společenství došlo až v roce 1990, přičemž několik let poté se začal používat název Apislavia.

Sídlem Apislavie je Bratislava a současným prezidentem předseda Slovenského svazu včelařů Ing. Ľudovít Gál. Každé dva roky se koná kongres. Letos proběhl na nejvyšší společenské úrovni pod záštitou prezidenta Vladimira Putina. Setkání organizovala se svým týmem předsedkyně ruského Svazu včelařů a včelařských organizací Pčelovodstvo Olga Chupakhina. Hlavním sponzorem byl výrobce veterinárních léčiv Agrobioprom z Moskvy. Kongres byl zahájen ve Státním kremelském paláci.

 

Představuje se IMYB

Již chvíli po zahájení dostal prostor Jiří Píza z České republiky jako zástupce ICYB (International Centre four Young Beekeepers, z. s.). Před 5 000 účastníky hovořil o setkáních IMYB a upozornil na to, jak rozsáhlá je u nás práce se včelařskou mládeží. Jeho cílem bylo prostřednictvím kongresu ještě více rozšířit mezinárodní spolupráci těchto mladých lidí. Navázal zde kontakty s mnohými novými státy, např. Kyrgyzstánem či Uzbekistánem a dalšími pro nás vzdálenými zeměmi, které přislíbily účast na setkáních IMYB. Navíc se mu podařilo dohodnout s delegáty jednotlivých členských zemí Apislavie, že se v jejich teritoriích budou pořádat národní kola soutěží pro mladé včelaře. Naopak čeští zástupci ICYB jim přislíbili svou pomoc při pořádání národních soutěžních kol.

Mezi největší vystavovatele na Apislavii patřily ruský Agrobioprom, polský Łyson a americká firma Healthy Bees, LLC. Část z nich již nyní podporuje národní týmy některých zemí tak, aby se mohly účastnit setkání IMYB. Tuto podporu považují zástupci ICYB za velmi důležitou, protože by rádi získali na setkání týmy mladých včelařů z dalších států. Chtěli by totiž, aby se setkání IMYB, které se uskuteční v roce 2019 na Slovensku, zúčastnilo cca 35 zemí a o rok později nejméně čtyřicet až padesát. Jak se to bude dařit, o tom se můžete dozvědět na www.icyb.cz.

 

Program Apislavie

Další den začala na 4 000 m2 na výstavišti v Sokolnikách včelařská výstava. V areálu probíhaly souběžně přednášky, kterých se ujali nejvýznamnější vědci v oboru z oblasti Euroasie. Značný prostor v souladu s velkou ruskou tradicí dostala apiterapie⁕.

            Součástí programu byla soutěž medů, medovin a různé semináře spojené s těmito produkty. Zvláštní pozornost si získala prezentace včelařství Baškirie, protože v metropoli této uralské republiky Ruské federace Ufa se v roce 2021 uskuteční kongres Apimondie.

Delegáti jednotlivých účastnických zemí jednali jak o finančních otázkách, konkrétně členských příspěvcích jednotlivých zemí, tak o členské základně. Novými členy Apislavie se staly Ukrajina – Záporoží, Uzbekistán a Tatarstán.

Bohatý byl doprovodný společenský program. Nechyběly exkurze po nejvýznamnějších památkách hlavního města Ruska, Velkou radost udělalo účastníkům vystoupení Kremelského baletního souboru, Moskevského symfonického orchestru, lidového souboru Berjozka a dětského baletního a pěveckého souboru.

Pořadatelem kongresu Apislavia 2020 se stalo Bělorusko, které pozve účastníky do města Minsk.


www.apislavia.ru.

⁕V Moderním včelaři 11/2018 vám nabídneme nejdůležitější informace z celého apiterapeutického bloku Apislavie od slovenské autorky A. Černákové, která program sledovala.