Změna vyhlášky k včelím produktům

6/2019, strana 6

Dne 22. března 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 65/2019 Sb., kterou se mění znění vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I

21. Nadpis § 15 zní: „Med a mateří kašička“. (dříve Včelí produkty, pozn. redakce)

22. § 15 (3) zní: „Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem přímo spotřebiteli v domácnosti chovatele, v hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti, anebo k dodání chovatelem do místního maloobchodu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.“ (nahrazuje termínově prodej ze dvora v kraji, kde se nachází stanoviště včel, pozn. redakce)

23. V § 15 se odstavec 4 ruší.

Znění vyhlášky č. 65/2019 Sb.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-65?text=289%2F2007%20Sb.

 

Aktuální znění vyhlášky č. 289/2007 Sb., hlava 5, § 15:

Med a mateří kašička

(1) Med musí být vykupován, přeléván a skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu. Nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření.

(2) Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po získání; uchovává se při teplotě do 0 °C.

(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem přímo spotřebiteli v domácnosti chovatele, v hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti, anebo k dodání chovatelem do místního maloobchodu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.

Znění vyhlášky č. 289/2007 Sb.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-289