Editorial

Marie Šotolová

6/2019, strana 4

Přátelé,

než jsem si zvykla psát devítku na konci letopočtu, je tu šesté číslo Moderního včelaře, kterým se láme rok do své druhé půle. Výtisk, jenž vás bude provázet ve vrcholné sezóně včel a zároveň v čase lážoplážo pro děti.

Že bychom je využili pro pomocné práce ve včelách?

Beru zpět, asi to není nejlepší nápad. Copak ty nejmenší, ty se ještě daří přilákat k úlům slibem, že budou smět poletovat kolem včelnice s pořádně dýmajícím kuřákem. Ale ti starší už vědí, že se medu při odvíčkování jeden brzy přejí, a naopak se musí strpět výtky, že odstraňují při medobraní ledabyle víčka, a když se píchnou vidličkou, dostane se jim rady, aby neječeli jako pominutí, protože med ránu zahojí. Až na výjimky markýrují tedy pár dní před vysvědčením, a dokonce ještě po něm, domácí úkoly, aby zavření v pokojíčku holdovali virtuální realitě.

Pánbůh zaplať za manželky a manžele. Protějšky sice naše nadšení pro včely většinou nesdílejí se stejnou intenzitou, ale pro klid v domácnosti přiloží ruku k dílu a v případě dlouholetých svazků už ani nereptají.

My chovatelé jim však několik týdnů před datem, kdy se bude vytáčet med, kočovat s úly nebo vyvářet vosk, zištně podlézáme. Profi včelaři, kterým vypočítávají jejich partneři daně, si taktiku, jak zvýšit svou oblíbenost, nacvičili už v březnu. Ale nazrává vážnější situace. Koneckonců, když se urazí domácí účetní, nějaká daňově poradenská firma se najde. Ale hledejte sílu na včelnici, která bude zdarma a bez odmlouvání makat jak divá! Včelaři proto bezostyšně lichotí manželkám a včelařky muže uplácejí tu moravským vrabcem, tu pivním speciálem. Stejně jako vloni, předloni a předpředloni nakonec všechno s vypětím sil zvládnou.

Děti, když se poté vynoří ze svých doupat, je pochválí a zaboří lžičku hluboko do misky průzračného medu. A my z toho máme radost, přestože se pacholata našemu včelařskému pachtění ještě ráno obloukem vyhýbala. Dáme si do čaje kopeček nevábné pěny zbylé z čeření medu a smíření se světem se těšíme z včelařského živobytí. Anebo to u vás chodí jinak?