Dotace na biopásy

Vladimíra Nováková

6/2019, strana 4

Státní zemědělský intervenční fond začal vydávat rozhodnutí na dotace biopásů, o něž požádalo 275 zájemců.

Celková výše dotací dosáhne 48 milionů korun. Jedním z podporovaných typů je nektarodárný biopás, který poskytuje v zemědělské krajině potravu pro život drobných obratlovců a opylovatelů. Dotace se vyplácí na hektar biopásu a zemědělci musí žádat o dotace vždy nejméně na dva hektary biopásu v celkovém součtu oseté půdy doporučenými rostlinami.