Dvakrát sto brněnských univerzitních let

- redakce

6/2019, strana 8

V sobotu 15. června se v Brně odehrají dvoje významné oslavy stoletých jubileí. Brněnské výstaviště bude patřit Masarykově univerzitě, zatímco Mendelova univerzita si výročí připomene přímo ve svém kampusu.

Masarykova univerzita

Od sobotní druhé odpolední do druhé hodiny noční se na výstavišti odehraje velkolepý společenský program pod názvem Festival MUNI 100. Souběžně budou otevřené jednotlivé fakulty, kde se budou setkávat jejich absolventi a zájemci o prohlídku. Oslavy budou pokračovat na různých místech celý následný týden.

Hned na neděli 16. května se chystá Dies academicus s předáním Cen rektora Masarykovy univerzity a předávání významných ocenění budou probíhat ještě v dalších termínech. V 16.00 hodin bude v Místodržitelském paláci, kde sídlí Moravská galerie, vernisáž výstavy k stým narozeninám univerzity. Propojí umělecký styl výstav galerie s vědeckým a odborným přístupem univerzity a originálním způsobem vtáhne návštěvníka do atmosféry školy. Jednotícím prvkem bude knihovna, zaplňována v průběhu výstavy názvy závěrečných prací absolventů. Výstava potrvá do konce září.

Kompletní program uvádí http://muni100.cz.

Jubileum je příležitostí připomenout si, že Masarykova univerzita přispívá k výzkumu včel. Příkladem je doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty, který od letoška do roku 2023 řeší projekt „Efektivní postupy a strategie pro zvládání včelích chorob a udržitelný chov včelstev“ podporovaný Ministerstvem zemědělství. Moderní včelař v čísle 8/2017 uveřejnil článek Pavla Hyršla a Jiřího Danihlíka vycházející z projektu realizovaného v letech 2016–2018 „Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu“, opět podpořeného Ministerstvem zemědělství.

Masarykova univerzita je se včelařstvím spojená také díky tomu, že provozuje Mendelovo muzeum na Starém Brně. To každoročně připomíná výročí narození Gregora Johanna Mendela a letos v rámci narozeninových oslav představí v podobě třídenního festivalu jednu z oblastí, kterou se Mendel zabýval, a to včelařství, což byl Mendelův velký koníček. Ve dnech 19.–21. 7. 2019 si na své přijdou jak odborníci včelaři a znalci Mendela, tak všichni ti, které zajímá příroda i věda, rádi se baví a mají chuť dozvědět se něco nového. Pozvánku na chystaný festival nabídne červencové číslo Moderního včelaře.

 

Mendelova univerzita

            Totéž datum, 15. červen 2019, si své sté narozeniny připomene také Mendelova univerzita. Od 10.00 do 22.00 hodin chystá Sraz století všech absolventů, kdy budou otevřeny jednotlivé fakulty, proběhne setkání s oblíbenými pedagogy, uskuteční se různé workshopy. Na Špilberku bude derniéra výstavy univerzitních insignií. Od 16.00 hodin na stadionu Za Lužánkami během Mendelu Festu vystoupí Aneta Langerová.

S podtitulem 100 let Mendelu, 100 let příběhů budou oslavy 100. výročí založení univerzity pokračovat po celý rok.

Kompletní program oslav uvádí http://100let.mendelu.cz/.

Rovněž Medelova univerzita je spojená s apidologií. Na Agronomické fakultě je činné včelařské pracoviště, kde působí doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., který je členem redakční rady našeho časopisu a častým přispěvatelem jeho odborných rubrik. V rámci Mendelovy univerzity nově pracuje na projektech „Vliv vybraných bioaktivních látek na snížení mortality intoxikovaných a infikovaných včel (Apis mellifera)“ a „Inovace praktické výuky v předmětu Opylování a včelaření“.