COLOSS zaznamenal v jižních Čechách vyšší ztráty včelstev

Jiří Danihlík

6/2019, strana 13

Šestý ročník dotazníkového šetření asociace COLOSS, která sleduje zimní ztráty včelstev v České republice a dalších zemích Evropy i mimo ni, skončil. Dne 20. května 2019 jsme ukončili sběr dat pro letošní ročník, kterého se zúčastnilo 1210 respondentů z celého našeho státu. Ztráty za celou Českou republiku činily 12,7 %.

Nejvyšší ztráty byly dle respondentů studie v Jihočeském kraji, kde se pohybovaly kolem 21 procent. Ztrátami nejméně postižený byl naopak Kraj Vysočina a Olomoucký kraj se 7,9 % ztrát.

Také letos jsme se snažili získat co největší počet včelařů ochotných zapojit se do monitoringu. Dotazník vyplnilo přibližně stejné množství včelařek a včelařů jako v minulých letech. E-mailem jsme oslovili dřívější respondenty, distribuce papírových dotazníků proběhla na výstavách Včela!!! a Animaltech. Rozdali jsme jich na tisíc pět set, zpět jich přišlo pouhých šest. O akci, včetně studie k výsledkům monitoringu, jsme informovali v časopisech Moderní včelař, Včelařství, na internetu, během včelařských konferencí a na Facebooku, kde jsme letos spustili stránku projektu s názvem „COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování v ČR“, tam publikujeme jak aktuality týkající se projektu, tak i zajímavé postřehy či informace o včelařské vědě nebo z praxe. 

Odpovědi na dotazník zasílají včelaři na základě dobrovolnosti. Z letošních odpovědí je patrné, že dvě třetiny odpovědí pocházejí od včelařů, kteří se monitoringu zúčastnili již vloni. Jinými slovy máme data od „stabilních“ dvou třetin respondentů, což nám usnadňuje meziroční srovnání výsledků. Statisticky nejsou ztráty včelstev nových a „stálých“ respondentů rozdílné. Ačkoliv se počty respondentů mezi kraji liší, studie zahrnula výsledky od 0,8 do 2,8 procenta včelařů registrovaných v daných krajích, což je poměrně stabilní účast. Nejvyšší účast byla v Moravskoslezském kraji.

Jako každoročně se i tento rok uskuteční odborný seminář v Olomouci s plánovaným termínem 16. listopadu 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Díky podpoře britského velvyslanectví v Praze přijedou z Velké Británie dva odborníci. Svou účast přislíbila Rowena Jenkins, která bude hovořit o antimikrobiálních vlastnostech medu, a Stephen J. Martin, jenž nám sdělí poznatky svého výzkumu zaměřeného na přirozený vznik varroatolerance a rychlost množení kleštíka včelího.

Z letošních respondentů jsme vybrali čtyřicet, kterým zajistíme vyšetření vzorků na přítomnost viróz. Oslovili jsme respondenty z oblastí s vyššími i nižšími ztrátami včelstev během zimy.

Přibližně polovina respondentů uvedla, že spad po prvním ošetření proti varroóze byl do 100 roztočů na včelstvo. Třetina respondentů uvádí spady mezi 101–500 roztoči. Pět procent respondentů pozorovalo poměrně vysoké spady nad 500 roztočů na včelstvo. Deformitu křídel nepozorovaly u svých včelstev tři čtvrtiny respondentů.

Respondentům, kteří nám zaslali odpovědi na dotazník, patří poděkování. Děkujeme také všem, kteří nám pomohli s přípravou a testováním dotazníku a spolupracovníkům, kteří se zapojili do propagace projektu. Podrobnější analýzy získaných dílčích výsledků a meziročních porovnání přineseme v dalších článcích.