Informační bulletin Státní veterinární správy

6/2019, strana 39

První číslo Informačního bulletinu Státní veterinární správy vydané v letošním roce nese název Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, situace v roce 2018.

Jde o komplexní výsledky monitorování obsahu cizorodých látek v krmivech, u hospodářských zvířat a v potravinách živočišného původu v loňském roku. Správa provedla přes devadesát tisíc vyšetření, což je o 16 000 více než v roce 2017. Překročení limitů bylo zjištěno pouze u 0,17 % z nich.

Kontrole byl podrobený také tuzemský med. Vzorky pocházely z výkupen medu, zpracovatelských firem a od chovatelů včel s přímým prodejem medu spotřebiteli. Měřitelné koncentrace chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB), insekticidů, pyrethroidů a veterinárních léčiv včetně zakázaných léčiv (chloramfenikol, nitrofurany) nebyly prokázány. Je to stejně příznivý stav jako v předchozích letech.

Je zde také mapa míst, kde pracovníci správy odebrali kontrolní vzorky, a úplná tabulka všech sledovaných látek (77 položek) v medu se zjištěnými hodnotami.

Bulletin je volně ke stažení na http://www.svscr.cz/wp-content/files/ib_01_2019_CZ.pdf .