PSNV chce změnu rozdělování dotací

Zuzana Fialová

6/2019, strana 45

30. dubna uspořádala Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., v součinnosti s Asociací soukromého zemědělství v Praze tiskovou konferenci, které se účastnili novináři specializovaní na daný obor. O obsahu poté referovaly centrální sdělovací prostředky. Mimo jiné týdeník Zemědělec, jehož článek uvádíme.

Podpory včelařům by neměla přerozdělovat nevládní zájmová organizace, ale podobně jako zemědělské dotace Státní zemědělský intervenční fond. Požaduje to Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ (PSNV-CZ), která sdružuje zhruba tisícovku včelařů. Podle jejích zástupců je zbytečné, aby svaz fungoval jako mezičlánek. Ministerstvo zemědělství však uvedlo, že by to ale znamenalo pro platební agenturu vysokou administrativní zátěž.

Podle PSNV-CZ je Český svaz včelařů v praxi jediným monopolním partnerem Ministerstva zemědělství při nastavování parametrů podpor či tvorbě se včelařstvím souvisejících zákonů a vyhlášek. Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) Josef Stehlík uvedl, že model organizace českého včelařství tak, jak je postaven, je do budoucna neudržitelný. Podle ASZ se nejen porušují principy administrace dotací, ale je také diskriminační, neboť Český svaz včelařů není jedinou organizací sdružující tuzemské včelaře. „Již téměř 20 let působí v ČR také Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, která je navíc od loňského roku naší členskou organizací,“ upozornil Stehlík s tím, že ani systém podpory vzdělávání nereflektuje příliš trend, že přibývá chovatelů většího množství včel. Podle Stehlíka je proto cílem asociace pomoci vytvořit nové prostředí pro včelaře, kteří chov včel budou brát jako svoji hospodářskou činnost.     

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ má dlouhodobě k systému rozdělování dotací značné výhrady a některé z dotačních titulů považuje za zcela zbytečné, kontraproduktivní a jejich existenci za neúčelné vynakládání peněz. „Každý včelař by si měl dotaci vyřídit a udělat sám. Pokud to za něj dělá nějaká organizace, tak se zbytečně navyšují poplatky nebo se do dotací přidávají věci, o které by si normálně nepožádal,“ míní ředitel kanceláře PSNV-CZ Radomír Hykl.

Podle člena Rady PSNV-CZ Leopolda Mately společnost má řadu vlastních podnětů a návrhů, jak včelařství v ČR skutečně pomoci. „Její existenci ale Ministerstvo zemědělství dlouhodobě ignoruje, na jednání o oboru nejsme zváni, a nemáme tak možnost v odborných diskusích své postoje, názory a návrhy prezentovat,“ poznamenal Matela s tím, že již téměř dvě desítky let prezentují moderní trendy a přístupy ke včelaření, nové pohledy na roli včel i na metody, jak předcházet nemocem včel či jak zvyšovat jejich rezistenci vůči škůdcům a parazitům. Připomněl, že členové PSNV-CZ organizují množství seminářů a školení pro amatérské i profesionální včelaře, a také z toho důvodu by bylo žádoucí, aby měli možnost podílet se na vývoji oboru i v oblasti legislativy a zaměření podpor do oboru. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ spolu s ASZ proto požadují po Ministerstvu zemědělství, aby tyto skutečnosti respektovalo a umožnilo podílet se na vývoji včelařství demokraticky všem bez rozdílu. Obě organizace zároveň požadují zásadní změnu v rozdělování podpor tak, aby jejich tok směřoval bez prostředníka přímo od poskytovatele k jednotlivým chovatelům.

 

Stanovisko Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství sdělilo, že zvažovalo, že by v období 2020 až 2022 žádali o dotace jednotliví včelaři. Žádostí je ale ročně 3 000 až 3 500. „Administrace žádostí by v současné době představovala pro Státní zemědělský intervenční fond nadměrnou administrativní zátěž, což by také znamenalo zvýšené finanční nároky na státní rozpočet,“ sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Ministerstvo podle něj v průběhu přípravy na čerpání dotací pro období 2023 až 2025 vyhodnotí systém podávání žádostí prostřednictvím více žadatelů. „Opět poté zváží možnost podávání žádostí o dotace jednotlivými včelaři,“ dodal Bílý.

Místopředseda PSNV Lukáš Prýmas připomněl, že se ročně včelařům rozdělí asi 55 až 60 milionů korun dotací, přičemž zhruba polovina pochází z rozpočtu České republiky a polovina z Evropské unie.  

 

U přípravy by měly být spolky

Podle PSNV-CZ vláda naposledy schvalovala tříletý včelařský program v roce 2016. Podle něj měli dostat v dalších třech letech včelaři 232 milionů korun. Současný návrh na příští období zatím není zveřejněný. Podle Mately se v něm však opisují body z minulého programu, které již nejsou aktuální. Člen rady zdůraznil, že do přípravy nového programu měly být přizvány včelařské spolky. „Letos jsme byli přizváni až na naše vyzvání, kdy jsme de facto dostali již vypracovaný materiál,“ řekl. Podle něj pak byla na podání připomínek k programu stanovena velmi krátká doba. „A ty následně nebyly vypořádány, nebyly dělány zápisy z jednání. Nepředstavujeme si, že by takto měla vypadat partnerská spolupráce,“ dodal.  Společnost míní, že peníze jsou ve větší míře zbytečně vynakládané na boj s nemocí varroózou a zcela do pozadí se dostává technická podpora včelařům. Podle něj ve včelařském programu chybí také podpora aplikovaného výzkumu.