Editorial

Marie Šotolová

10/2019, strana 4

Vážení a milí,

tématem, které je tentokrát srdcem Moderního včelaře, jsou webové stránky. Naprostá většina z nás si přesně vybavuje zásadní dny svého života, jako první den ve škole, první rande, první vlastní včely. Ne od rána do večera, ale moment, útržek, obraz. Možná, že si vzpomínáte na chvíli, kdy se před vámi otevřel internet.


U mě došlo k naprostému okouzlení před 22 lety ve 4. patře Vinohradské 12 zády ke zdi. Pan inženýr Ráb promítl na plátno obrazovku a na počítači postupně vypisoval adresy nejrůznějších novin. Bylo to zjevení. Jen pár let předtím jsem mohla ze západního tisku listovat maximálně nedělníkem francouzských komunistů L´Humanité Dimanche. Dostat se ke svodce ze zahraničních médií znamenalo vlísat se do přízně editorovi z deníku vydávaného Komunistickou stranou Československa, protože ten dostával pro vnitřní potřebu přísně vybraných členů očíslovanou kopii s pokynem Nešířit. Teď se přede mnou otevřel roh hojnosti. Na to, abych se probírala jihoafrickými novinami a vzápětí hledala aljašské magazíny, jsem tehdy neměla kapacitu, jsouc odkázaná pro vstup do internetu na vytáčení přes pevnou telefonní linku. Ale ta možnost mě fascinovala a nenabažila jsem se jí dodnes. Telefonní připojení dávno nahradila wifina, ale problémem se ukázal čas. S nadšením, že mě mine osočení z bezcílného surfování na netu, jsem se chopila úkolu sestavit katalog užitečných včelařských webů. Alespoň v České republice. Protože vytvořit podobný globální seznam je dnes už nemožné. Nejen že by mi na to nestačil zbytek života, ale nové weby přibývají dnes a denně. Abyste tam příště nechyběli ani vy, pokud ještě svůj web nemáte, vám pomůže realizovat rovněž Moderní včelař X. Protože teď, když je jaro daleko, můžeme se toulkám po netu věnovat, aniž by nás tížilo svědomí z prokrastinace před nutností lisovat mezistěny, opravovat rámečky, dezinfikovat nástavky... Tak si to užijte.