Národní muzeum láká včelaře k návštěvě

Marie Šotolová

10/2019, strana 7

Do daleka novotou zářící Národní muzeum na Václavském náměstí v Praze by neměli v těchto dnech minout včelaři. 

Slavný Svět v obrazech

Milci dávných časů ocení výstavu Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků. Expozice je věnovaná jednomu z nejslavnějších děl Jana Amose Komenského. První vydání Orbis pictus vydal v Norimberku tiskař Michael Endter v roce 1658. Jednalo se o latinsko-německou verzi, přičemž později vycházely až pětijazyčné mutace. Zmíněná výstava se zaměřuje na vzácná vydání knihy ze 17. a 18. století. Učebnice se v průběhu 19. a 20. století dočkala mnoha zpracování. Na výstavě je k vidění i dodatek vytvořený Josefem Váchalem. Anebo vydání v Braillově písmu. Do roku 2016 se Orbis pictus dočkal překladů do 19 jazyků a byl vydán ve 259 vydáních.

Každé vydání obsahuje heslo k chovu včel s naučnými obrázky života na včelnici. Jan Amos Komenský před odchodem do exilu choval v r. 1618 ve Fulneku včely přivezené z Uher. O své zkušenosti napsal: „Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati než z mnoha knih učených.“

Výstava je otevřená denně od 10.00 do 18.00 hod. na ochozech Panteonu do 13. 10. 2019.

Orbis Sensualium pictus. Michael Endter, Norimberk 1658. Vydání z Levoče 1685.