Seminář COLOSS

10/2019, strana 6

Pravidelný seminář pořádaný v rámci COLOSS – Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019 v 10.00 hod. na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, adresa je tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc. Registrace od 9.30 hod. Předpokládaný konec je v 17.30 hod.

Každoročně se snažíme do Olomouce pozvat zahraniční odborníky. Letos máme díky výrazné podpoře Britského velvyslanectví v Praze možnost uvítat dva významné britské vědce.

 

Prof. Stephen Martin se od 90. let 20. stol. věnuje studiu varroatolerance a biologie kleštíka včelího. Známé jsou jeho práce o rychlosti množení roztoče Varroa destructor a vlivu variant viru deformovaných křídel na přežití včelstev. V minulosti ČR navštívily osobnosti, které se varroatolerancí zabývají v USA (Daniel Weaver) nebo ve Francii (John Kefuss). Nyní bude na co navazovat s odborníkem z Velké Británie.

 

Dr. Rowena Jenkins přijede ze Swansea University. Zabývá se výzkumem využití medu v léčbě chronických zánětů, např. nehojících se vředů bakteriálního původu či zánětů dýchacích cest. V její přednášce se dozvíme, jaký je princip antibiotických vlastností medu. Nastíní možnosti aplikace medu v humánní medicíně tak, jak vycházejí z její badatelské práce.

 

 

V další části semináře navážeme na loňský velmi pozitivně hodnocený celek přednášek, v nichž studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého představí výsledky své práce týkající se imunity, nemocí a ztrát včelstev.

Připravujeme rovněž aktuality z posledního monitoringu ztrát včelstev v České republice.

Podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete na www.coloss.cz. Plný link na stránky s informacemi k semináři: https://colosscz.webnode.cz/seminar-v-olomouci/.

Za celý tým COLOSS monitoringu v ČR zdraví a těší se na setkání Jiří Danihlík.

Dr. Rowena Jenkins

Stephen Martin