Moderní včelař uspěl v mezinárodní soutěži Apimondia 2019

- redakce

10/2019, strana 30

Časopis Moderní včelař získal bronzovou medaili v kategorii časopisů věnovaných chovu včel na soutěži 46. ročníku Mezinárodního včelařského kongresu Apimondia, který se konal od 8. do 12. 9. 2019 v Montréalu v Kanadě. www.apimondia2019.com

            Vrcholné celosvětové odborné setkání včelařských odborníků pořádá organizace Apimondia každé dva roky na různých kontinentech. Stěžejní událostí je kongres, odborná konference, výstava ApiExpo a soutěže včelích produktů, knih, fotografií, plakátů, filmů, videí, aplikací pro smartphony a časopisů ve dvou kategoriích, s převahou vědeckého obsahu a s převahou článků o chovu včel (kat. 40).

Letos se poslední jmenované kategorie účastnily časopisy z 9 zemí.

Požadovaná tři čísla časopisu Moderní včelař (4, 6, 7) aktuálního (XVI.) ročníku předložil hodnotící komisi Apimondia Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., pedagog katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a člen redakční rady a kmenový autor časopisu Cenu převzal osobně v rámci programu Apimondia 2019.

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., člen redakční rady Moderního včelaře s diplomem.

Diplom – bronzová medaile pro časopis Moderní včelař v kategorii 40 – Včelařské časopisy.