V Kanadě byla znát česká stopa

Petr Texl

10/2019, strana 31

Na letošní 46. kongres světové včelařské organizace Apimondia, který probíhal 8. až 12. 9. 2019 v kanadském Montréalu, se vydalo i mnoho českých včelařů. Samotný kongres doprovázela kromě procedurálních a volebních záležitostí vědecká část ve formě odborných přednášek a posterových prezentací.


Velkou pozornost pro nejširší včelařskou obec zaujímá v každém ročníku této prestižní akce tradiční doprovodný veletrh ApiExpo. Prezentují se zde výrobci včelařských potřeb a zařízení, obchodníci s medem, včelařské svazy, různí vynálezci a novátoři, výrobci léčiv a výživových doplňků pro včely.

Protože v době uzávěrky tohoto čísla Moderního včelaře kongres Apimondia ještě probíhal, přineseme přehled nejdůležitějších vědeckých sdělení a snímky exponátů z ApiExpa v příštím čísle. Jako ochutnávku nyní nabízíme několik postřehů z doprovodného veletrhu ApiExpo. 

Za oceán se vydala i skupina včelařů ze Sekce komerčních včelařů při ČSV a PSNV-CZ.

Odstředivka na separaci voskových částic z medu se řadí přímo za medomet.

Odstředivka na separaci voskových částic z medu se řadí přímo za medomet (vpravo).

Jednoduchý úlový deník, kdy po prohlídce včelstva pouze nastavujete „ručičky“. Lze také vyfotit s číslem úlu a datem a použít u dalšího včelstva. Podobné hodinové diagramy používal u každého úlu již Otakar Brenner.

Z úlu Flow Hive 2 skutečně vytékal med do sklenice. Do medníku se umisťuje 7 ks dělených plástů s kanálky.

Z úlu Flow Hive 2 skutečně vytékal med do sklenice. Do medníku se umisťuje 7 ks dělených plástů s kanálky.

Z úlu Flow Hive 2 skutečně vytékal med do sklenice. Do medníku se umisťuje 7 ks dělených plástů s kanálky.