Odhalení zrakového systému včely

Marie Šotolová

10/2019, strana 27

Emeritní profesor Australské národní univerzity v Cannbeře Adrian Horridge se jako jeden z nejvýznamnějších neurovědců své generace věnoval od šedesátých let 20. století vidění včel. Své poznatky vtělil nyní do monografie Odhalení zrakového systému včely. Na značné ploše popisuje dlouhou cestu poznání, jak včely vidí svět a získané vizuální informace zpracovávají.


Na kapitolu z dějin poznávání navazuje souhrn současných vědomostí o včelím zraku. Čtenář se dozví nejen to, jak včelí oči fungují, ale také jaké barvy a tvary včely zaznamenávají anebo jak včela zachycuje pohyb.

Závěr knihy patří úvahám, kde se principy zrakového systému včel a obecně hmyzu dají využít. Jde například o aplikaci v hortikultuře pro podporu počtu opylovatelů. Anebo, díky faktu, že výsledný obraz včela získává ze složeného oka, se nabízí využití v biotechnologii, v digitálních zařízeních a v umělé inteligenci. Knihu vydalo britské nakladatelství CABI.

ISBN 978-1789240894