Lékařství starých Egypťanů II

Marie Šotolová

10/2019, strana 27

Když před devíti lety vyšel první díl Lékařství starých Egypťanů, radostí se zatetelilo srdce nejen obdivovatelům prastaré civilizace, ale také vyznavačům apiterapie. Ve většině dochovaných a zde publikovaných receptů používaných dávnými lékaři po úrazech a při léčbě ženských nemocí se totiž používal med. 

Netrpělivě byl proto očekáván druhý díl. Ten, se zaměřením na choroby vnitřního ústrojí, již Akademia rovněž vydala. Autorský kolektiv Eugen Strouhal, Břetislav Vachala a Hana Vymazalová je zárukou nejvyšší kvality. Rozsáhlý úvod o egyptských internistech je dílem již zesnulého E. Strouhala, který se stal r. 1973 v Detroitu jedním ze zakladatelů paleopatologie. Poté již následuje překlad deseti vybraných papyrových svitků na dané téma. Mezi uváděnými léčivy živočišného původu nechybí opět ani med. Na co vše se před třemi až čtyřmi tisíci let používal, se dozvíte na třech stech stranách unikátní publikace.

ISBN 978-80-200-2689-7