Stavby pro včelařské účely

- redakce

11/2019, strana 44

Metodickou pomůcku určenou pro aplikační praxi Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu ve zněních pozdějších předpisů vydalo letos Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. 

Text v rozsahu 5 stránek řeší otázku, do jaké míry se na zařízení pro chov včel vztahují legislativní pravidla pro zemědělské stavby. Vychází se přitom z toho, že včela medonosná je definovaným hospodářským zvířetem. Po definici včelínu, včelníku, včelnice a kočovného vozu následuje rozklad, kdy lze ten který typ umístit na nezastavěné území a za jakých podmínek. Metodika, o kterou je možné se opřít při pochybnostech, pro co je třeba stavební povolení, ohlášení a podobně, je volně ke stažení na www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Stavby-pro-vcelarske-ucely.