Hanácká včela nabývá na síle

Petr Texl

11/2019, strana 44

V polovině října proběhla v hanácké metropoli tradiční zahrádkářská výstava Flóra Olomouc. V posledních letech jsou na ní vidět i včelaři.

 Jejich expozice v pavilonu G nesla název Hanácká včela. Za velkého zájmu se zde představily mnohé včelařské subjekty. Nechyběly expozice Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s, Českého svazu včelařů, z. s., a předních výrobců včelařských zařízení a pomůcek.

Mnozí výrobci včelařských potřeb jsou zároveň včelaři, což s sebou nese četné výhody. Jednak včelařům fundovaně poradí, jednak nabízí od svých včel různé produkty. Na snímku nabídka kolekce druhových a ochucených medů od výrobce úlů