Začínáme včelařit

Marie Šotolová

11/2019, strana 44

Jaromíra a Nikolu Klanicovy s Janem Radkem pojí náhled na svět, který se v zběsilém tempu ubírá jinam, než je pro člověka přirozené.

 „Medulínové“ Jaromír a Radkin, jak si důvěrně říkají už čtyřicet let, hledají životní smysl na více rovinách. V muzice, divadle, výtvarnu, ale také v podnikání. Jeden z nich založil síť výkupen starých věcí s ambicí vrátit jim užitek. Druhý nabízí Mobilní Casino, kde chybějí ve hře peníze, ale o to víc je tam veselo. Oba se navíc zamilovali do včel. Nebyli by to oni, kdyby si zážitky nechali pro sebe a nepřidali k nim něco navíc. Vytvořili tak průvodce včelařského roku po jednotlivých měsících, který je určený stejným začátečníkům v chovu včel, jakými bývávali sami. Exaktní rady, na co v kterém období dbát, doplňují autentické poznámky z vlastního deníku a vše završují drobné úvahy, jak se to má se včelami a lidmi na světě vezdejším. Zdatně jim sekunduje Nikola Klanicová, vzděláním geoložka, která díky kombinaci přírodovědného vzdělání a zájmu o kulturu plus spisovatelské praxi má ten správný nadhled. Novinka z CPressu potěší včelaře, kterým nejde až tak o med jako spíš o životní styl, který styk se včelami může citlivému člověku přinést. ISBN 978-80-264-2702-5.