Včelaři získali přes 64 milionů korun

Vladimíra Nováková

12/2019, strana 4

Státní zemědělský intervenční fond jako administrátor eurodotací prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s., ukončil dnem 15. 10. tříletý včelařský program na podporu chovu včelstev pro období 2017 až 2019.

SZIF letos vyplatil 64 336 187 Kč. Částku pokryly z poloviny prostředky Evropské unie a z poloviny peníze z českého rozpočtu.

Dotace se v roce 2019 týkaly 5 následujících opatření, na které byly vyplaceny uvedené částky:

Rozdělení dotací v roce 2019

Opatření

Vyplaceno v milionech Kč

Technická pomoc

25,050

Boj proti varroóze

32,180

Racionalizace kočování včelstev

1,031

Úhrada nákladů na rozbory medu

0,726

Obnova včelstev

5,348

Protože uznané požadavky chovatelů přesáhly přidělené finanční prostředky, došlo ke krácení jednotlivých částek poskytované dotace v opatření Technická pomoc (vyjma dotací na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež) a Racionalizace kočování koeficientem 0,4279.

            V roce 2020 startuje nové období včelařských dotací, které provází několik změn. Tou

nejzásadnější je, že mimo Český svaz včelařů mohou žádosti přijímat a následně vyplácet také jiné včelařské spolky, vzdělávací zařízení či sdružení.

Které to jsou a na jaká opatření si jejich prostřednictvím mohou chovatelé včel o dotaci požádat, je uvedeno na www.szif.cz v sekci: Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Včelařství > Včelařské eurodotace a dále příloha Přehled žadatelů o včelařské dotace pro chovatele včel.

 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fzv%2F07%2F01%2F1567143395734.pdf

 

V části Ke stažení jsou k dispozici legislativní informace a následující materiály:

·         Příručka pro žadatele o podporu včelařství spolufinancovanou z evropských zdrojů.

·         Srovnávací tabulka změn v administraci včelařských eurodotací platná pro včelařský rok 2019/2020.

·         Český včelařský program 2020–2022.

https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi